Školení NX CAD Drafting

Kurz pokrývá oblast zpracování výkresu v CAD NX. Předmětem je výuka prostředí NX a všech prostředků modulu Drafting

Určení kurzu

Kurz je určen pro mírně pokročilé

Účastníci kurzu

kurz je určen pro konstruktéry, kteří používají NX při tvorbě 3D modelů. Účastník kurzu obdrží školící materiály v elektronické podobě.
Předpokladem je  absolvování kurzu NX CAD modelling.

Délka kurzu

Celkem 2 dny

Obsah kurzu
  • Prostředí NX
  • Gateway a Assemblies – operativní funkce při kreslení výkresu
  • Založení nového výkresu, výkresového listu a jeho editace
  • Vytváření výkresu ze 3D geometrie – vytvoření pohledů, řezů a detailů, editace a nastavení
  • Osy, kótování, texty, tabulky, symboly opracování, značení svarů, uživatelské symboly
  • Skicování ve výkresech
  • Výkresy sestav – řez sestavou, skrývání komponent v pohledech, vložení exploze
  • Výkresy sestav – práce s atributy pro vyplnění razítka a kusovníku,  vložení, nastavení a editace kusovníku, pozice
  • Praktické příklady

 

Nahoru