VERICUT

Verifikace, simulace a optimalizace NC kódu pomáhají s relativně malým úsilím zrychlit vaše obráběcí operace a ušetřit strojní časy a následně náklady. Můžete se zdát, že stačí používat verifikaci, kterou jste získali jako součást vašeho CAM systému, nicméně VERICUT poskytuje nejkomplexnější nástroj na tyto činnosti na trhu. V oblasti simulací a verifikací NC kódů otevírá úplně jiný rozměr, kdy například díky přesnosti zpracování obrobku, rychlosti simulace a jednoduchosti ovládání dovolí získat výsledky obrábění, jaké dosáhnete v reálu až samotným obráběním. Nicméně při tomto testovacím pokusu musíme mít na paměti, že jediná chyba může zničit součást, zlomit nástroj, poškodit stroj, nebo dokonce způsobit zranění. Proto jako dlouholetý dodavatel těchto technologií doporučujeme rozšířit standartní CAM řešení o tuto špičkovou nadstavbu.

Již od roku 1988 se stal produkt od firmy CGTech - VERICUT - průmyslovým standardem pro simulace a optimalizace CNC obrábění. Pomáhá všude tam, kde je třeba detekovat kolize, chyby v programu nebo třeba oblasti neefektivního obrábění. Vericut je používán společnostmi všech velikostí, univerzitami nebo také vládními organizacemi ve více než 55-ti zemích světa. VERICUT Vám pomůže eliminovat procesy manuálního ověřování přímo na CNC strojích, a tím rozšiřuje Vaši strojní kapacitu. Dále snižuje náklady na neshodné díly, které potřebují následné dopracování. Pomocí modulu pro optimalizaci také zvyšuje produktivitu a kvalitu obrobeného povrchu. Systém VERICUT dokáže simulovat všechny druhy CNC strojů a nástrojů včetně všech strojů od předních výrobců jako jsou na příklad Mazak, Makino, DMG/ Mori Seiki, Okuma a další. Systém VERICUT lze používat buďto jako samostatnou aplikaci nebo je možné ho pomocí interface integrovat do většiny předních CAM systémů

VERICUT je modulární systém

Vericut modulární systém

 

Základní moduly VERICUT

VERICUT Verification

VERICUT je 3D simulace založená na solid modelu, která interaktivně simuluje úběr materiálu na základě NC programu. Verifikace zahrnuje víceosé obrábění, soustružení, mill/turn operace a různé kombinace technologií. Verifikace Vám dovoluje ověřit přesnost a kvalitu Vašich NC programů. Neefektivní pohyby, chyby z programování a další potenciální problémy, můžou být odladěny ještě před tím než je spustíte na Vašich strojích. Zabráníte tím poškození nejen stroje, ale také nástrojů, obrobků a všech dalších komponent, které do procesu vstupují.

OptiPath Optimalizace

VERICUT je vybaven modulem pro NC optimalizace. Optimalizace probíhá na základě úpravy posuvů ve Vašem NC programu tak, aby byly dodrženy optimální zatížení pro maximální produktivitu vašich nástrojů. Pomocí těchto optimalizačních algoritmů můžou být Vše programy podstatně kratší. Také opotřebení nástrojů se znatelně sníží a tím šetříte náklady. Díky konstantnímu zatížení nástrojů se také zlepší povrchové opracování a není třeba provádět dlouhé dokončovací práce.

CNC Machine Simulation

VERICUT zobrazuje úběr materiálu v zobrazení polotovaru, dokáže ale také simulovat obrábění při použití celkového stroje tak, jako se to děje v reálu na dílně. Modul simulace strojů dovoluje detekovat kolize všech kinematických prvků na stroji, popřípadě nás varovat, pokud se přiblížíme určitými částmi stroje blíže než je dovoleno. Tato simulace probíhá v každou chvíli mezi všemi komponenty stroje. VERICUT dokáže také simulovat limity strojů ve všech osách a zamezit tak zastavení v průběhu obrábění z důvodu nedostatečného pracovního prostoru.

 

Aktuality