Školení a konzultace

Nezbytnou součástí pořízení jakéhokoliv systému je důkladné proškolení pracovníků. Při školení klademe velký důraz na to, aby si uživatelé mohli sami prakticky vyzkoušet práci se systémy, proto bývá školení často rozděleno do několikadenních bloků. Čas mezi těmito bloky je určen pro ověření nabytých znalostí na vlastním pracovišti.
Pro informace o náplni jednotlivých školení vyberte konkrétní typ kurzu v menu.

Online školení

Naši technici navrhli a zprovoznili online školení PLM systémů s přímým dohledem školitele na práci účastníků. Ten vzdáleně zajišťuje interaktivní formu stejně, jako je to běžné u našich školení.

Prezenční formu školení není tedy třeba přesouvat či rušit, umíme ji nahradit interaktivní online formou.

Technicky probíhá školení prezentačně pomocí systému ZOOM, pracoviště studentů jsou monitorována školitelem pomocí Teamviewer. Příprava virtuální  školící místnosti nevyžaduje vysoké nároky a je v režii AXIOM TECH.

Tuto formu školení doporučujeme pro skupinu 4-5 studentů, zvláště pro pokračující nebo zdokonalovací kurzy. Pro první část školení nového systému (tj.  první 2-3 dny) je lepší menší skupina účastníků, ideálně 1-2.

Kontaktujte nás pro termíny a technické informace ohledně online školení. 


Školící prostory

Vědeckotechnický park ICT Zlín

Vědecko-technický park ICT (Univerzita Tomáše Bati)
Nad Stráněmi 5656, Zlín, Místnost A213

Vzhledem k velkému zájmu o školení jsme začali spolupracovat s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.

V prostorech Vědecko-technického parku máme k dispozici dvě školící místnosti, obě o kapacitě 8 osob.

Ve Žďáru nad Sázavou jsou to dvě školící místnosti, obě o kapacitě 8 osob.

 

Na přání je ale možné školení provádět v pronajatých externích prostorech nebo přímo na pracovišti u zákazníka.
Školíme v jazyce českém, anglickém a německém.

Naši kolegové Martin Křůmal a Lubomír Pelz jsou certifikovanými školiteli pro Daimler Supplier Training.

 Projekty "Vzdělávejte se" a "Educa"

V poslední době vzrostla poptávka po financování odborných školení z fondů Evropské unie. Proto jsme naše služby jsme rozšířili rovněž o možnost realizovat školení v rámci projektů Ministerstva práce a sociálních věcí "Vzdělávejte se" a "EDUCA" společnosti CzechInvest. Projekt Vám zpracujeme včetně dokumentace.
 

Konzultace a audity

Dalšími službami, které společnost AXIOM TECH poskytuje vedle zaškolení nových uživatelů, jsou konzultace a audity. Nabízíme spolupráci při náběhu a nasazení systémů v realném provozu formou konzultací po telefonu nebo přes náš HELPDESK. Naši konzultanti rovněž poskytují poradenství přímo na pracovišti zákazníka, jak optimálně používat naše systémy pro konkretní požadavky uživatelů.

Stávajícím uživatelům nabízíme možnost provést audit využívání našich systémů, ověřit používané konstrukční a technologické způsoby práce se systémy a navrhnout optimalizaci postupů při používání tak, aby bylo zajištěno maximální využití možností systémů.

 

Nově můžete objednat školení SOLID EDGE a školení NX přímo na našem webu.

 

Aktuality

Nahoru