Simcenter

Femap | ZKUŠEBNÍ VERZE

FEMAP je řešení, které nabízí pokročilé prostředky pro strojírenské analýzy. Stáhněte si 45ti denní verzi Femap zdarma!

více informací

Simulace je obecně nahrazení (napodobení) nějaké určité reálné věci nebo procesu něčím abstraktním. Výpočtové simulace nahrazují reálné chování (zatěžování) výrobků na matematickém modelu. Cílem je získání informací a náhledu o jejich chování. Efektivním využitím simulací mohou projektoví manažeři snížit náklady a rizika.

CAE

Simulace také nazýváme Počítačem podporované inženýrství (Computer Aided Engineering) - CAE. Tyto simulace umožňují konstruktérům pochopit, předvídat a zlepšovat chování výrobků v digitálním prostředí. Je možné vyzkoušet více návrhů, což ve výsledku snižuje přímé náklady spojené s výrobou drahých hmotných prototypů a umožňuje rychlejší a informovanější rozhodování. Výsledkem jsou lépe fungující výrobky a výšší zisk.

Simulace Vám odpoví na otázky typu

  • Jak to bude fungovat?
  • Porouchá se to?
  • Jak prodloužit životnost výrobku?
  • Můžeme to udělat jednodušeji?

Simulace můžeme rozdělit podle základních oblastí

Strukturální analýzy

Porozumění reakcím komponenty nebo sestavy výrobku na napětí nebo vibrace je klíčové v každém průmyslu. S rostoucí složitostí výrobků a materiálů však potřebují konstruktéři pokročilejší funkce než jsou lineární statické a dynamické analýzy.

Proudění tekutin

Dynamika tekutin je základní a nedílnou součástí každodenního života, ať už jde o proudění vzduchu způsobující otáčení větrných mlýnů, výfukové plyny unikající z výfuku auta nebo dávku léčiva uvolňovanou z trysky inhalátoru. Proudění plynů a kapalin může být pro funkčnost a životnost výrobku naprosto zásadní. Analýza dynamiky tekutin (CFD) je tedy důležitou součástí projektování.

Teplotní analýzy

Udržování teploty je významným problémem u velkého množství výrobků včetně průmyslových strojů, automobilů a spotřební elektroniky. Cílem teplotních analýz je udržovení optimální provozní teploty výrobku. To může vyžadovat pasivní nebo aktivní odvod či přívod tepla. Tyto stavy lze vyhodnotit pomocí softwaru pro teplotní analýzu.

Speciální výpočty

One step formability – analýza tváření, obecně tváření v NX – nelineární výpočty, NX Easyfill – vstřikování plastů, Optimalizace designu na základě modifikace CAD features, Optimalizace topologie, výpočty životnosti, Inpact – pádové simulace, Motion Flexible body.

Kinematické a dynamické výpočty

Porozumět vnitřním mechanismům složitých systémů (například v kopírkách, posuvných střešních oknech nebo vztlakových klapkách) může být náročné. Mnoho CAD nástrojů nabízí kinematická řešení, která konstruktérům pomáhají cyklovat mechanismus mechanickou dráhou kvůli kontrole kolizí. Samotná kinematika však nedodává všechny klíčové informace, které potřebujete, například dynamická zatížení vznikající z pohyblivých součástí používaných v motorech.

Veškerou uvedenou problematiku pokrýváme produkty NX a FEMAP.

Chcete poradit s výběrem řešení, které bude vhodné přesně pro Vás? Ozvěte se nám.

Nahoru