VERICUT Modul Verify - Verifikace

Verifikace  VERICUT detekuje chyby programu a lehce ověří správnost dílu. Verifikace je základním modulem celého VERICUTu a je vyžadována pro běh všech ostatních  modulů. Vynikající Výkon: Unikátní algoritmus VERICUTu poskytuje rychlé a přesné výsledky. Výkon se nesnižuje se zvýšeným počtem drah, takže VERICUT může zpracovávat programy s milióny řádky a prakticky pro všechny různé druhy obrábění.

Verifikace simuluje 3 osé frézování (plus rotační 5 osé kontinuální nebo indexované obrábění), 2 osé soustružení (zahrnující vícenásobné upnutí obrobku ve více vřetenech). Nebo také kombinace čtyř a pěti osého frézování, vrtání, soustružení včetně kombinace frézování/soustružení.

Verifikace detekuje chyby

 • Nesprávné nebo chybně načtené programy
 • Nepřesné naprogramování
 • Nesprávné pohyby dráhy nástroje
 • Obrábění rychloposuvem
 • Kolize s upínky a přípravky
 • Kolize se stopkou nástroje nebo sklíčidla
 • CAD/CAM a postprocesorové chyby

Přesná detekce chyb a chybové hlášení

S více než dvěma desetiletími vývoje, detekce chyb u VERICUTu je extrémně přesná. Chyby jsou zvýrazněny barevně dle výběru a jednoduchým kliknutím na chybu lze vidět, která dráha nástroje odpovídá za chybovou hlášku.

Emulace řídicího systému a podpora G kódu

VERICUT přesně emuluje logiku řídicího systému. Každý prvek ve vašem řídicím systému může být přesně simulován k výpočtům pro různé druhy strojů, programů, jejich částí a funkcí. VERICUT zahrnuje knihovnu pružně a lehce upravených prvků od výrobců jako jsou:

 • Allen-Brandley
 • Bosch
 • Cincinnati Milacron
 • Fadal
 • Fanuc
 • General Eletric
 • Mazatrol
 • NumericPath
 • Okuma
 • Philips
 • Siemens
 • Yasnac

Dnešní NC obráběcí stroje zpracovávají komplexní NC programy. VERICUT byl vyvinut programátory a profesionály v NC simulacích se zkušenostmi s verifikačními programy. Vzhledem k těmto zkušenostem a odborným znalostem, VERICUT je výborný nástroj pro použití u víceosých strojů, k vytvoření NC kódu anebo pro pokročilé programovací techniky.

VERICUT je navrhnut k podpoře pokročilého kontrolování funkcí zahrnujících:
 • Náhled na 3D korekce nástroje
 • Programování na špičku nástroje a správné použití délkových korekcí
 • Podpora programování dle referenčního bodu vřetena
 • Podpora vrtacích cyklů a posuny v rámci jednotlivých upnutí
 • Funkce pro kontrolu rotačních os a pokročilých kinematik
 • Rozšířená podpora podprogramů, proměnných, uživatelských funkcí a kalších pokročilých programovacích technik

Můžete také získat flexibilní kontrolu řídícího systému. Použijte dialogové okno, zde jsou vypsána jednotlivá slova použitelná v řídicím systému, která mohou volat jednotlivá makra simulující ovládací funkce. Řídící prvky také podporují závislé hodnoty (ostatní kódy v bloku, aktuální proměnné hodnoty, stavy stroje, atd.) které lze upravit příslušným příkazem.

Modelové Analýzy

Modul Verifikace umožňuje vidět a analyzovat geometrii obráběné součásti. Můžete si přiblížit model, rotovat s modelem či otočit model. Modely mohou být zobrazeny několika řezy v jakémkoliv natočení, proto mohou být kontrolovány plochy, které nelze vidět v plném modelu, jako například průsečíky vrtaných děr.

Nástroj X-Caliper měří tloušťku, objem, hloubku, mezery, vzdálenosti, úhly, průměry děr, rádiusy rohů, výšku vrubů a hran. Naměřené rozdíly ve vzdálenosti od os X, Y a Z jsou samozřejmě zahrnuty také.

SuperRychlá Verifikace

VERICUT je vybaven zrychleným ověřovacím režimem nazvaným FastMill. Použitím FastMill, můžete rychleji verifikovat dlouhé dráhy nástroje. Výrobci forem a střižných nástrojů, tato funkce je pro Vás!

Vericut definice řezného nástrojeDefinice a simulace řezného nástroje

Můžete nadefinovat model přidáním přímo ve VERICUTu nebo jej importovat z CAD systému. VERICUT podporuje více komponentní model nástroje nebo sestavení pomocí referencí v knihovně. VERICUT dokáže simulovat více souběžně pracujících řezných nástrojů. Můžete nastavit stopku nástroje jako „non-cutting (neobrábějící)“ část nástroje pro kontrolu kolizí. VERICUT podporuje vyduté dno u nástroje nebo nesymetrické nástroje a frézy, jako jsou nástroje používající karbidové plátky na konci frézy, takže můžete plně využít svého zařízení bez obav zničení obrobku nebo nástroje z důvodu nesprávně nastaveného pohybu.

Konvertovaní NC dat

Modul Verifikace má také plně zpětnou vazbu na postprocesor. Překladem NC programu do APT nebo do dalších NC formátů VERICUT šetří hodnotné obráběcí stroje, čas programátora  a umožňuje obnovovat zastaralé nebo nekompatibilní NC programy.

Nahoru