Programování robotů

V rámci našich služeb nabízíme i programování robotů

Off-line programování

 • Programování robotůprogramování průmyslových robotů na stávajících robotických linkách
 • z hlediska podporovaných technologií nejsme limitováni žádnými omezeními
 • dráha robotu může být vygenerována na základě 3D geometrie součásti
 • je možno programovat jedno- i vícerobotová pracoviště
 • pokud je třeba, lze upravit i stávající program podle nového zadání
 • při změně technologie je díky off-line programování minimalizován čas odstávky výroby

 

Optimalizace taktu

 • změna dráhy robotu a nastavení robotu má zásadní vliv na čas cyklu robotu a jeho životnost
 • nabízíme optimalizaci taktu robotických linek pomocí off-line simulace
 • do simulace lze zahrnout i realistickou simulaci chování kabelu na ramenu robotu
 • pro lakovací a stříkací technologie nabízíme optimalizaci z pohledu počtu nanesených vrstev

 

Layout, studie proveditelnosti

 • Programování robotůnabízíme prověření konstrukčního návrhu z pohledu dosahu robotu, požadavku na takt a propustnost
 • pomůžeme s optimalizací layoutu linky z pohledu umístění robotu
 • prověříme a doporučíme řadu robotů, které danou technologii zvládnou
 • simulačně odzkoušíme všechny přípravky a nástroje z pohledu kolizí a dosahu robotu
 • vygenerujeme pro konstruktéra kolizní obálku pro jednotlivé pracovní body nástroje i celé programy robotu
 • výstupem může být i vizualizace celého procesu ve formě videa nebo HTML souboru
Nahoru