NX CAM - Soustružení

Soustružení je určeno pro 2 osé soustružení na běžných dvouosých CNC soustruzích a pro soustružnické operace na multifunkčních soustružnicko-frézovacích CNC strojích (stroje s poháněnými nástroji – C, Y, B osy, více nástrojovýmiNX CAM Soustruženíhlavami a vřeteny). Umožňuje definovat vnější a vnitřní soustružnické nože s VBD podle normy ISO, dále zapichovací, upichovací a závitové nože.Modul je vybaven hrubovacími a dokončovacími operacemi pro vnější, čelní a vnitřní soustružení včetně strategiemi na hrubování a dokončování zápichů a vrtání.

Technologie "in-process workpiece" (průběžný stav opracování obrobku) zajišťuje přesné návaznosti mezi jednotlivými obráběcími operacemi a upínacími pozicemi. Možnost automatického generování obrysové kontury z 3D modelu se zachováním asociativity usnadňuje výběr obráběných tvarů. Při soustružení s více nástrojovými hlavami lze definovat synchronizační body, které definují přesnou posloupnost a časovou návaznost jednotlivých operací.

Nahoru