Technologie

Poskytujeme komplexní řešení této problematiky pro všechna odvětví strojírenské výroby. Podporujeme nejčastěji používané CNC profese od frézování a vrtání přes soustružení až po drátové řezání. Nabízíme softwarové řešení pro všechny typy robotických aplikací a technologií. Průmyslové roboty je možno programovat off-line bez nutnosti zastavení výroby. Pokud se přímo na robotu program ještě upraví, je možno jej zpět nahrát a editovat v našem SW. Naše řešení rovněž nabízí kompletní možnosti tvorby, řízení a distribuci výrobní dokumentace ve velmi vysoké zobrazovací kvalitě (High definition PLM).

NX CAM

NX CAM je součást komplexního CAD/CAM systému NX a umožňuje komplexní obrábění součásti v profesích frézování/vrtání, soustružení, drátové řezání a obrábění na multifunkčních obráběcích centrech. Kromě solid modelu lze také obrábět plošné modely, STL modely, 2D drátovou geometrii nebo kombinaci výše uvedených typů geometrie. Systém umožňuje také používat sestavy pro definici obráběných nebo upínacích prvků. Integrace do CAD/CAM systému NX zabezpečuje asociativitu obrobeného modelu vzhledem ke geometrickým i technologickým změnám.

Process Simulate Robotics

Tecnomatix Process Simulate je integrovaným a komplexním prostředím pro simulaci a optimalizaci výrobních procesů, které umožňuje simulovat funkci jednotlivých pracovišť i celých linek ve 3D prostředí. Je podporována simulace a off-line programování průmyslových robotů v jejich nativním jazyce. Process Simulate obsahuje nástroje pro analýzu kolizí, návrh montážních operací a automatické hledání bezkolizní trajektorie robotu či montovaných dílců. Process Simulate také umožňuje simulování práce člověka, optimalizaci pracovišť z hlediska ergonomie, testování náročnosti jednotlivých lidských činností ve výrobě a přípravu montážních postupů.

RobotExpert

Tecnomatix RobotExpert je kompaktním softwarovým nástrojem určeným k intuitivnímu off-line programování průmyslových robotů v 3D prostředí. RobotExpert nativně podporuje řídicí jednotky pro roboty řady výrobců, např. ABB, Fanuc, IGM, Kawasaki, Kuka, Staubli, Yaskawa/Motoman. Pomocí RobotExpert lze navrhovat a programovat robotické buňky pro širokou škálu technologických operací, například manipulaci, montáž, odjehlování, lakování, leštění, nanášení lepicí pasty, obloukové svařování, frézování, atd.

Manufacturing Part a Manufacturing Process Planner

Správce přípravy technologických a montážních postupů umožňuje bezešvé propojení s konstrukčním oddělením a všemi daty a informacemi, které konstrukce vytvořila. Následně umožňuje tvořit technologické a montážní postupy z připravených šablon, přikládat vizuální návodky postavené na 3D přesné, ale datově odlehčené geometrii a integrovat CAM systém s podporou knihoven nástrojů. Veškerá dokumentace je následně bezztrátově distribuována ke stroji nebo na dílenské pracoviště.

Nahoru