Školení NX CAD

Nezbytnou součástí pořízení jakéhokoliv systému je důkladné proškolení pracovníků. Při školení klademe velký důraz na to, aby si uživatelé mohli sami prakticky vyzkoušet práci se systémy, proto bývá školení často rozděleno do několikadenních bloků. Čas mezi těmito bloky je určen pro ověření nabytých znalostí na vlastním pracovišti.
Pro informace o náplni jednotlivých školení vyberte konkrétní typ kurzu v menu.


Nabídka školení NX platná pro zákazníky AXIOM TECH s.r.o.

Zákazník s platnou Maintenance smlouvou na NX má nárok na slevu 30%.

Trvání školení

Začátek vždy v 8.00 hod., konec školení v 16.30 hod.

Adresa konání školení

Zlín - Vědecko-technický park ICT (Univerzita Tomáše Bati), Nad Stráněmi 5656, Zlín, Místnost A213
Žďár nad Sázavou - AXIOM TECH s.r.o., Strojírenská 341/16

Podmínky účasti a objednání školení

  • Přihláškou na školení je provedena rezervace účastnického místa
  • V případě naplněnosti kurzu bude vystavena zálohová faktura ve výši 100% ceny školení
  • Potvrzení rezervace účastnického místa proběhne po zaplacení zálohové faktury
  • Daňový doklad bude vystaven po absolvování školení
  • Záloha je nevratná

Samozřejmostí je také nabídka individuálního kurzu NX. Pokud máte o takový kurz zájem, nebo máte jakékoliv jiné dotazy, neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení.


Školící prostory

Vzhledem k velkému zájmu o školení jsme začali spolupracovat s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. V prostorech Vědecko-technického parku máme k dispozici dvě školící místnosti, obě o kapacitě 12 osob. Ve Žďáru nad Sázavou jsou to dvě školící místnosti, obě o kapacitě 8 osob.
Na přání je ale možné školení provádět v pronajatých externích prostorech nebo přímo na pracovišti u zákazníka.

Název kurzu
Náročnost kurzu
Předpoklady pro absolvovnání kurzu
Délka kurzu
NX CAD Komplet začátečník

-

10
NX CAD Modeling začátečník - 6
NX CAD Drafting začátečník Výhodou absolvování NX CAD Modeling  2
NX CAD Assembly mírně pokročilý CAD Modeling 2
NX CAD Free Form mírně pokročilý CAD Modeling nebo CAD Komplet 2

NX CAD Práce s importovanou
geometrií – neparametrické díly

mírně pokročilý CAD Modeling nebo CAD Komplet  1
NX CAD Sheet Metal I. mírně pokročilý CAD Modeling nebo CAD Komplet  1
NX CAD Sheet Metal II. mírně pokročilý CAD Modeling nebo CAD Komplet 2
NX CAD Interpart Modeling, WAVE mírně pokročilý CAD Modeling nebo CAD Komplet 1
NX CAD pro NC programátory začátečník CAD Modeling nebo CAD Komplet 3

NX CAD PMI

mírně pokročilý CAD Komplet 1
NX CAD Progressive Die Wizard mírně pokročilý CAD Komplet 2
NX CAD Mold Wizard mírně pokročilý CAD Komplet 2
NX CAD Analýzy modelu a kontrola kvality 3D a 2D dat mírně pokročilý CAD Komplet 1

NX pro správce

začátečník Znalost správy systému Windows a sítí 1

 

Projekty "Vzdělávejte se" a "Educa"

V poslední době vzrostla poptávka po financování odborných školení z fondů Evropské unie. Proto jsme naše služby jsme rozšířili rovněž o možnost realizovat školení v rámci projektů Ministerstva práce a sociálních věcí "Vzdělávejte se" a "EDUCA" společnosti CzechInvest. Projekt Vám zpracujeme včetně dokumentace.

Konzultace a audity

Dalšími službami, které společnost AXIOM TECH poskytuje vedle zaškolení nových uživatelů, jsou konzultace a audity. Nabízíme spolupráci při náběhu a nasazení systémů v realném provozu formou konzultací po telefonu nebo přes náš HELPDESK. Naši konzultanti rovněž poskytují poradenství přímo na pracovišti zákazníka, jak optimálně používat naše systémy pro konkretní požadavky uživatelů.

Stávajícím uživatelům nabízíme možnost provést audit využívání našich systémů, ověřit používané konstrukční a technologické způsoby práce se systémy a navrhnout optimalizaci postupů při používání tak, aby bylo zajištěno maximální využití možností systémů.

 

 

 

 

Nahoru