NX CAD - 3D konstruování

3D modelář je postaven na robustním jádře Parasolid které nabízí stabilní platformu pro objemové i plošné 3D modely. Modelovací jádro Parasolid bylo ve verzi 19 (NX6) doplněno o tzv. Synchronní technologii která dále zvyšuje flexibilitu a přináší nový přístup k tvorbě a editaci modelů.

 
NX CAD 3D modelářObjemový modelář

NX klade velký důraz na plně parametrické modelování. Je možné tvořit a upravovat modely pomocí změny základních parametrů, tento přístup je často používán při tvorbě rozměrových řad, při konstrukci nástrojů apod.

Plošný modelář

Plošný modelář slouží ke tvorbě konstrukčních ploch, od jednoduchých přímkových, přes plochy tvořené sítí křivek, až po volně tvarované plochy. Součástí jsou také analýzy pro hodnocení kvality ploch a návazností mezi nimi.

NX CAD Práce se sestavamiSestavy

NX umožňuje vytvářet sestavy z existujících komponent nebo vytvářet komponenty v kontextu existující sestavy. Tento přístup je velmi produktivní a také zajišťuje plnou asociativitu sestav. Velmi často nachází uplatnění při tvorbě postupových nástrojů nebo forem pro vstřikování plastů. NX také obsahuje funkce, které optimalizují práci s velkými sestavami.

NX CAD Výkresová dokumentaceVýkresová dokumentace

Výkresovou dokumentaci je možné tvořit jako samostatný soubor s výkresem nebo je výkres obsažen ve stejném souboru jako model. Výkresy jsou postaveny na šablonách, které obsahují rámeček s popisným razítkem a pohledy. Popisné razítko může být automaticky vyplněno informacemi převzatými z modelu. Součástí šablony mohou být také pohledy.

NX CAD Plechové dílyPlechové díly

Samostatnou aplikací je tvorba plechových dílů. Obsaženy jsou všechny potřebné funkce pro tvorbu ohybu, prolisů, tvarových prolisů, atd.  Plechové díly je možné rozvíjet do 3D tělesa nebo do křivek vč. zakótování ohybu, tvorby osy a hranic ohybu. Křivky se dále používají pro řezání laserem nebo vodním paprskem. Pokud je plechový díl neparametrický, je možné jej konvertovat a pracovat s ním stejně, jako by byl vytvořen v NX.

 

 

 

 

 

 

Nahoru