Technické analýzy a simulace

Díky simulacím můžete vyzkoušet více variant a tím ušetřit přímé náklady při výrobě velmi nákladných fyzických prototypů. Na začátku celého procesu vývoje a návrhu by měl samotnou koncepci konstrukce podpořit výpočet návrhový. Podle něj se můžete rozhodnout pro správnou variantou a správnou koncepcí vývoje výrobku. Součástí našich služeb je provádění technických analýz v oblasti statiky, dynamiky, kinematiky a lití kovů.

Pevnostní výpočty

 • Pevnostní výpočty AXIOM TECHUrčení koncepce a parametrů zařízení pro dané technologické podmínky
 • Zajištění funkčnosti zařízení při daných pracovních i limitních podmínkách
 • Optimalizace parametrů strojních dílů a správné koncepci rozložení tuhosti konstrukce
 • Získávání znalostí o provozním chování zařízení pro související návrhy
 • Hledání rezerv v nákladech na výrobek
 • Snížení rizik funkce a poruchy

MKP analýzySimulace lití kovů MAGMAsoft AXIOM TECH

 • Lineární statická analýza
 • Analýzy sestav s kontakty
 • Frekvenční analýza - vlastních tvarů
 • Analýzy zborcení (vzpěru)
 • Přenos tepla
 • Základní a pokročilé nelineární analýzy
 • Výpočty životnosti
 • Optimalizace a další