Solid Edge - Synchronní technologie

Synchronní technologie spojuje doposud oddělené světy parametrického a explicitního modelování, přičemž umožňuje využívat výhody a současně potlačuje nevýhody metodik obou světů. Synchronní technologie umožňuje konstruktérovi navrhovat výrobky takovým způsobem, jakým sám chce, nikoliv pouze takovým, jakým mu konstrukční systém dovoluje.

Synchronní technologie umožňuje lépe pracovat nejen se stávajícím konstrukčním zdrojem vytvořeným v Solid Edge. Stejným způsobem totiž lze navrhovat a upravovat modely i z dalších CAD systémů.

Solid Edge Synchronní technologieSynchronní technologie v Solid Edge představuje revoluční nový způsob vytváření a editace 3D CAD modelů a zároveň také přináší průkopnickou možnost pracovat jak se synchronními i nesynchronními (sekvenčními) prvky v jednom kombinovaném prostředí. Uživatelé mohou použít synchronní prvky pro rychlejší návrh a pružnější úpravy při současném použití sekvenčních prvků pro náročné úpravy tvarů odlitků, nebo složitých, procesně orientovaných prvků. To vše platí i pro modely, které nebyly původně vytvořeny v Solid Edge. Synchronní technologie totiž využívá skutečnosti, že během editace modelu existuje mnoho základních geometrických podmínek, které lze snadno spravovat pomocí unikátního nástroje Správce řešení.

Tyto podmínky jsou automaticky rozpoznány a udržovány, takže při provedení změny i bez funkční historie, získáváme v reálném čase předvídatelné výsledky požadované úpravy modelu. To je zcela jiný koncept než doposud využívaná přímá editace, která stále vytváří historicky závislé funkce. Funkce vytvořené v synchronní technologii nejsou na sobě závislé. Dynamické změny probíhají, aniž by docházelo k regeneraci celého modelu, a přepočítávání stromu historie. Jednou z nejpřínosnějších vlastností synchronní technologie, kterou ocení především konstruktéři v první fázi vývoje, je rychlá tvorba případových "co-když" studií konstrukčních variant, které slouží jako podklady pro rozhodování o nejlepším řešení.

Nahoru