Solid Edge - Výpočty a simulace

Simulace určené pro program Solid Edge jsou založeny na prověřené technologii analýzy metodou konečných prvků na bázi řešiče NX Nastran (používá jej ve svém vývoji například NASA). Výrazně omezují nutnost použití fyzických prototypů, čímž snižují náklady na testování a současně zkracují dobu návrhu. Uživatel má na výběr z několika úrovní výpočtů podle svých schopností a potřeb. Jednotný model zajišťuje přenositelnost definovaných omezujících podmínek a zatížení mezi jednotlivými úrovněmi řešení pevnostní analýzy.

Solid Edge Simulation Express

Základní vstupní úrovní pro řešení jednoduchých pevnostních a modálních (vlastní tvary a frekvence) úloh je Solid Edge Simulation Express. Jednoduché ovládání pomocí průvodce dává spolehlivě správné výsledky i začátečníkům. Základní úroveň obsahuje automatické vytváření sítí konečných prvků. Jsou podporovány sítě od tetrahedral elementů až po dvojrozměrné sítě střednicových ploch plechových součástí. Síť konečných prvků můžete pomocí posuvníku vylepšit a měnit celkově jemnost sítě pro získání přesnějšího simulačního modelu.

Postprocesing je založen na rychlé interpretaci a porozumění výslednému chování modelu, k tomu pomáhají i komplexní vizualizační nástroje. Výsledky lze zobrazit v celé řadě podob, včetně modelů s barevným vykreslením výsledků výpočtu a animací napětí nebo deformace. Snadno určíte problémové oblasti a zobrazíte uzly maximálního/minimálního namáhání a také vygenerujete zprávu s konečnými výsledky. Po analýze můžete rychle a snadno provádět veškeré požadované úpravy konstrukce. Synchronní technologie umožňuje provádět libovolné změny modelu úpravou geometrie bez historické závislosti, což znatelně urychluje proces finalizace modelu.

Solid Edge Simulation

Vyšší úrovní pevnostní analýzy pro konstruktéry je Solid Edge Simulation. Ten oproti Solid Edge Simulation Express je rozšířen o větší množství vstupních a výstupních údajů a výpočet vzpěrné pevnosti o úlohy založených na přenosu tepla v ustáleném stavu, tj. nezávislém na čase. Samozřejmostí je možnost použití tepelné a pevnostní studie ve stejné úloze. Je-li umožněno schopným konstruktérům provádět vlastní analýzu, dokáží provést více analytických úkolů za kratší dobu - výsledkem je zvýšení kvality, snížení nákladů a omezení nutnosti fyzických prototypů. Také se tím vyhnete vysokým nákladům na analýzy od specializovaných firem.

Nahoru