VERICUT Modul Multi Axis - Víceosé obrábění

S rostoucí složitostí obrábění se zvětšuje i šance na vytvoření chyby. Pro víceosé NC frézování jsou obecně požadovány malé rozměrové tolerance profilů i ploch. Tyto faktory zvyšují důležitost ověření NC programu. Tento modul VERICUTu umožňuje simulovat víceosé frézování, vrtání, soustružení a kombinaci operací frezování/soustružení.

Úplná 3D kontrola kolize se aplikuje na zpracovávaný materiál tak, jak je obráběný. To umožňuje vidět celé obrábění a také současně zjistit chyby na obrobku a na obráběcím nástroji. Chyby jako náraz mezi hotovým dílcem a sklíčidlem, vrtací tyčí, otočnými hlavami a dalšími částmi, které jsou detekovány.

Podle interaktivně zobrazených drah pohybu nástroje a zobrazení odstranění materiálu, obráběcí moduly VERICUTu detekují následující typy chyb:

  • Nesprávnou nebo chybnou skladbu projekt
  • Nepřesné naprogramování
  • Nesprávné pohyby nástroje
  • Nájezd rychloposuvem
  • Kolize s příslušenstvím a s upínky
  • Kolize stopky nástroje a sklíčidla
  • Chyby CAD/CAMu and post-processoru

Upravení náhledu a pokračování během simualce

Dynamické otáčení umožňuje manipulovat s modelem během obráběcího procesu. Kdykoliv během simulace můžete otočit, posunout a přiblížit součást. Simulace bude automaticky pozastavena dokud nedokončíte manipulaci s pohledem, simulace bude pokračovat, až skončíte s manipulací pohledu.

 

 

 

 

Nahoru