Process Simulate Robotics

Process Simulate (PS) Robotics je digitální simulační řešení pro ověření výrobního procesu s využitím robotů v 3D prostředí. Simulační 3D prostředí je propojitelné s aplikací Process Designer a Teamcenter Manufacturing, a je plně synchronizované s jejich aktuálními metadaty.


Process Simulate RoboticsSchopnost využít 3D dat produktů a zdrojů usnadňuje virtuální verifikaci, optimalizaci a uvádění komplexních výrobních systémů do provozu, což má za následek rychlejší spouštění a vyšší kvality výroby. PS Robotics obsahuje všechny klíčové funkce Robcadu, avšak navíc díky propojení s PS Human, PS Virtual Commissioning a PS Assembly nabízí jedinečné a škálovatelné řešení nejen pro off-line programování robotů, ale i pro simulace celých výrobních linek včetně kontroly proveditelnosti montáže, kontroly ergonomie, odsimulování signálů řídicích jednotek a ověření funkčnosti návrhu a zapojení.

PS Robotics pokrývá širokou škálu robotických aplikací od Pick&Place, balení a montáže, přes bodové, obloukové a laserové svařování, až po frézování, odjehlování, lepení, broušení, leštění, lakování a řezání laserem i vodním paprskem. Samozřejmostí je možnost nahrávat vytvořené programy do robotů a naopak program z robotu může být přímo načten do PS Robotics, kde může být libovolně upravován. Díky využití virtuálních kontrolérů robotů je dosažena maximální přesnost simulace, přičemž program robotu je pak generován bez nutnosti postprocesingu.

Klíčové přínosy
  • Process Simulate Robotics
    Prověření celé linky ještě ve stadiu návrhu
  • Optimalizace layoutu a taktu linky
  • Optimalizace drah robotů a jejich programů
  • Podpora týmové spolupráce a správy dat
  • Zkrácení engineeringového času
  • Standardizované automotive řešení
Nahoru