Modul VERICUT Machine Simulation - Simulace CNC Stroje

VERICUT software simuluje celé CNC obrábění, proto můžete být více efektivní, více konkurenceschopní a mít větší výnosnost! Jakákoliv havárie stroje může být hodně drahá, případně může zničit stroj a oddálit váš celý výrobní plán! Ale s VERICUTEM můžete výrazně snížit šanci na chybu a vyhnout se plýtvání cenného výrobního času projevující se dlouhým zavaděním nového programu do stroje.

Simulace CNC stroje rozpozná kolize a nebezpečí nárazu se všemi komponenty obráběcího stroje jako jsou lyžiny stroje, hlavy nástroje, sklíčidla, otočný stůl, vřetena, měniče nářadí, příslušenství, polotovar, řezné nástroje a další objekty definované uživatelem. Můžete nastavit velikost bezpečné oblasti mezi komponety, kterou si software hlídá z důvodu nárazu. Pokud se jakékoliv dva komponenty dostanou do této zóny, software nahlásí nebezpečí kolize.

VERICUT Vám umožňuje provádět reálné 3D simulace celých CNC strojů, stejně jako se chovají v praxi s nejpřesnější detekcí kolize.

Podpora G-kódu

 • Víceosého frézování, vrtání, soustružení, broušení a elektrojiskrového obrábění
 • Simulace soustružení či frézování na různých vřetenech či polotovare
 • Obrábění víceosých synchronizovaných CNC řízení
 • Práci s pomocným příslušenstvím: koník pinoly, opěrky, upínky, upínače atd.
 • Automaticky přesouvá obrobek a přepíná vřetena

 CNC simulace umí

 • Zabránit kolizi CNC stroje a informuje o přiblížení komponent
 • Kontrolovat možnosti CNC stroje a snížit čas při zavádění nového stroje
 • Ukázat obsluze, co očekávat od nových programů
 • Zvýšit účinnost procesu
 • Zvýšit bezpečnost na pracovišti
 • Vylepšit prezentace a dokumentace s AVI simulacemi
 • Testovat proces výroby bez plýtvání výrobních časů, neriskovat tak kolize

Nejlepší kontrola kolize

VERICUT je vybaven nejpřesnější kontrolou kolize, která jen může být. Na místo toho, aby VERICUT kontroloval body na dráze nástroje, kontroluje celý prostor podél dráhy. Nemusíte tedy specifikovat přesnost dráhy, která může zpomalit simulaci, pokud je krok malý, nebo může nastat kolize, pokud je velikost kroku velká.

Emulace CNC řízení a podpora G-kódu

VERICUT přesně emuluje logiku CNC řízení. Každé řízení na vašem stroji může být přesně nasimulováno pro různé typy strojů, programů, částí a funkcí. Dostanete flexibilní kontrolu při úpravách. Použitím rolovacího menu definujete znaky a čísla G- kódu v logickém „slovo/adresa“ formátu, poté konfigurace vyvolá CGTech makra, které simulují ovládací funkce. Řídící logika také podporuje podmíněné kontroly (další kódy v blocích, aktuální proměnné hodnoty, fáze stroje atd.), které mohou upravit interpretaci slova/adresy. VERICUT zahrnuje knihovnu snadno modifikovaných řídících prvků od výrobců jako jsou:

 • Heidenhain
 • Fanuc
 • Mazatrol
 • Bosch
 • NumericPath
 • Yasnac
 • General Eletric
 • Siemens
 • Fadal
 • Philips
 • ALLEN-Brandley
 • Cincinnati Milacron
 • Okuma

Dnešní nástroje na NC obrábění zpracovávají komplexní NC programy.  VERICUT byl navrhnut NC programátory and profesionály v NC simulačních a verifikačních softwarech. Vzhledem k těmto teoretickým a odborným znalostem, VERICUT je výborný nástroj pokud používáte víceosé stroje, komplexní NC kód anebo pokročilé programovací techniky.

VERICUT je navrhnut k podpoře pokročilých kontrolních funkcí 

 • 3D korekce nástroje
 • Programování na špičku nástroje a délkové korekce
 • Předpřipravené cykly
 • Více-osé pohyby
 • Podprogramy, makra a různé proměnné

Pro příklad „VERICUT Machine Configurations (VMCs)“ - Konfigurace strojů - je zahrnuta ve VERICUTu. Může být použita přímo ve VERICUTu nebo jako první krok k nastavení vašich strojů. STL a další CAD model formáty mohou být použity k reprezentaci části stroje nebo mohou být části stroje namodelovány přímo ve VERICUTU. Jednoduchý strom funkcí umožňuje snadno připojit další části a vytvořit tak kinematiku stroje.

VERICUT podporuje dokonce pokročilé komplexní aplikace

 • Automatické modelování dráhy mezi úchyty
 • Nástrojovou hlavu (nebo programovatelnou vrtací tyč)
 • Frézovací/soustružnická obráběcí centra, vícenásobné programování/synchronizace
 • CNC ovládání, které umožňují programování osy nástroje pomocí jejich vektorů IJK
 • Obráběcí operace, které nejsou symetrické kolem podle vřetena soustruhu
 • Paralelní kinematika stroje, jako například Tricept head
 • Operace spojené s víceosým řezáním vodním paprskem
 • Odstraňování materiálu u ozubených kol a synchonizace vřetena nástroje a vřetena součásti
 • Simulace automatického upínání

Příklad

Siemens 840d
%SPF8000
$P_UIFR[1] = CTRANS()
$P_UIFR[2] = CTRANS(X,22.5, Y,22.5, Z,145)
$P_UIFR[3] = CTRANS(X,45+22.5*COS(30), Y,22.5, Z,145+22.5*SIN(-30)):CROT(Y,30):CROT(Z,45)
T1 M6
D1 S1559 F1000 M3G0 Z200
$P_IFRAME = CTRANS(X,22.5, Y,22.5, Z,145);
M98 PR101
G54
G0 Z250
B30
TRANS
G56
M98 PR101

FANUC 30i
O20001
WHILE[#2LE270.]DO1
G65 P102 B#2 H#102 S5500 C83 Z.45 F10.
G65 P103 B#2 H#102 S5500 C83 Z.45F10.
#2=#2+90.
END1
M98 P9000
G10 L2 P2 X23.45 Y3.334 Z0.1
N300 T#103 T#104 M6 (3/8 2FT EM)
#7=#103+200
#2=0
WHILE[#2LE270.]DO1

Heidenhain TNC530
0 BEGIN PGM NONAME MM
2 L B+0 C+0 F MAX
3 TOOL CALL 1 Z S4500
4 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
5 CYCL DEF 19.1 A-90 B+0.0 C+180
6 L B+Q121 C+Q122 F MAX
7 L X+0.0 Y+20 Z+50 R0 F MAX M03
8 L Z+50 R0 F MAX
9 L Z+2 R0 F MAX
10 CYCL DEF 200 DRILLING ~
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE ~
Q201=-9.9 ;DEPTH ~
Q206=600 ;FEED RATE FOR PLNGNG ~
Q202=5 ;PLUNGING DEPTH ~
Q210=0 ;DWELL TIME AT TOP ~
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE ~
Q204=2 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~
Q211=0 ;DWELL TIME AT DEPTH
11 L X+0.0 Y+20 R0 F MAX M99
12 L Z+50 R0 F MAX
13 CALL LBL 99
14 CALL LBL 54

Nahoru