Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů ve společnosti AXIOM TECH s.r.o.

 Společnost AXIOM TECH s.r.o. důsledně dbá na to, aby v rámci její činnosti nedocházelo k jakékoliv trestné činnosti nebo jinému protiprávnímu a neetickému jednání. Z toho důvodu zavedla Pravidla oznamování porušení (whistleblowing) a dodržuje systém zásad, který slouží k zabezpečení dodržování právních a etických norem, resp. vnitřních předpisů. Znalost a dodržování Pravidel oznamování porušení vyžadujeme také od všech osob, které pro nás vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost. Součástí těchto Pravidel je také vnitřní oznamovací systém společnosti AXIOM TECH s.r.o.

Vnitřní oznamovací systém společnosti AXIOM TECH s.r.o.

Máte podezření, že v souvislosti s činností společnosti AXIOM TECH s.r.o. byl spáchán trestný čin, přestupek nebo byl porušen zákon na ochranu oznamovatelů? Můžete nám to oznámit prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému.

Oznámení můžete učinit:

 

Oznámení bude přijímat výhradně pověřená osoba společnosti AXIOM TECH s.r.o., kterou je Daniela Vašíková. Můžete se s ní domluvit také na tom, že oznámení u něj podáte osobně. Pověřená osoba je příslušnou osobou ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů. Kontaktní údaje pověřené osoby jsou uvedeny výše.

Do oznámení uveďte Vaše jméno, příjmení a datum narození, případně jiné údaje, z nichž je možno dovodit Vaši totožnost. Oznámení bez těchto údajů (anonymní oznámení) nebudeme považovat za oznámení a nebudeme se jím zabývat. Veškeré osobní údaje uvedené v oznámení budou zpracovány za účelem prošetření Vašeho oznámení a učinění případných navazujících kroků dle výsledku šetření. Zpracování osobních údajů proběhne v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů.

Oznámení nepřijímáme od osob, které pro společnost AXIOM TECH s.r.o. nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Důvodnost oznámení bude důkladně prošetřena na základě stanovených vnitřních postupů příslušnou osobou. O výsledku šetření budete vyrozuměni.

Do oznámení uvádějte pouze takové informace, o kterých máte oprávněné důvody se domnívat, že jsou pravdivé. V takovém případě máte právo na to, aby vůči Vám nebyla podniknuta žádná odvetná opatření za podané oznámení. Naopak v případě podání vědomě nepravdivého oznámení se na Vás taková ochrana nevztahuje, a navíc se můžete dopustit přestupku, nebo dokonce i trestného činu.

 

Máte právo podat oznámení také Ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím jeho oznamovacího systému- https://oznamovatel.justice.cz/ .

Nahoru

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.