VERICUT Modul OPTIPath - Optimalizace Dráhy

VERICUT je systém založený na praktických znalostech o obráběcích systémech: prostřednictvím procesu simulace, VERICUT ví přesnou hloubku, šířku a úhel každého řezu. A proto ví přesně kolik materiálu je odděleno v každém segmentu. S těmito znalostmi OptiPath rozdělí řezný pohyb na menší segmenty a přiřadí jim nejvhodnější rychlost posuvu pro každý stav na základě množství odebraného materiálu v jednotlivých segmentech. Poté je dráha nástroje optimalizována změnou rychlosti posuvu. Trajektorie se nemění.

Jednoduché Nastavení a Použití

Průvodce nastavením Vás vyzve k zadání nastavení nástroje jako strojní součásti. V podstatě přidáte inteligenci nástroji. Všechna nastavení pro tento nástroj jsou uložena v knihovně optimalizace. Stačí nadefinovat nastavení poprvé. Pokaždé, když použijete tento nástroj, výsledky mohou být hned optimalizovány. OptiPath je také vybaven „learn mode" - naučným režimem - pro vytvoření knihovny optimalizace bez nutnosti instalace. Pro každý nástroj najde OptiPath maximální úběr materiálu (tloušťku třísky) a použije jej pro nastavení optimalizace.

Jak to funguje

Pokud řezný nástroj má odebírat více materiálu, rychlost posuvu se sníží, pokud méně, rychlost posuvu se podle toho zvýší. Na základě informací o množství materiálu odstraněného v každém místě řezu, OptiPath automaticky vypočítá a vloží upravenou rychlost posuvu tak, jak je potřeba. Bez změny trajektorie, OptiPath zapíše aktualizovanou rychlost posuvu do nového NC kódu.

Mohli byste mít prospěch s OptiPath?Optimalizace - OptiPath

Zdá se Vám něco z následujících bodů povědomé?
Jestli ano, OptiPath Vám může pomoci!

 • Odebírání velkého množství materiálu
 • Dlouhé časy obrábění
 • Velké NC programy
 • Přerušené obrábění (více vstupů/výstupů)
 • Obrábění různých hloubek/šířek
 • Vysokorychlostní obrábění
 • Obrábění tenkých stěn
 • Speciální nástroje a materiály
 • Drahé nástroje a materiály
 • Materiály o různé tvrdosti
 • Stará zařízení
 • Členité součásti
 • Předčasné opotřebení či poničení nástroje
 • Optimalizace programů dle zvuku
 • Přepracování programů podle kombinace posuv/otáčky nebo také naopak nebylo-li tak nikdy učiněno
 • CAM systém anebo programátoři nemají dostatečné znalosti
 • Odcházející odborník
 • Nedokonalé dokončení povrchu
 • Nadměrné strojní časy
 • Problémy s tvorbou třísky
 • Deformace nástroje
 • Vibrace v rozích
 • Naprogramovaná řezná rychlost mimo materiál

 

 

Nahoru