NX CAM - 2.5 osé frézování

NX CAM 2.5 osé frézování2.5 osé frézování je určeno pro produkční strojírenskou výrobu prizmatických součástí. Tento modul umožňuje veškeré osové obrábění děr (vrtání, zahlubování, vystružování atd.) včetně frézování závitů a 2.5D frézování klasických tvarů (čelní frézování, hrubování a dokončování, gravírování písma). U osového obrábění je velkou výhodou automatické rozpoznání hloubek na základě obráběných prvků a optimalizace pořadí vrtání tak, aby byly dodrženy nejkratší přejezdy mezi obráběnými tvary. Podle typu vrtací operace se pak do NC kódu vygeneruje odpovídající pevný cyklus pro daný řídící systém CNC stroje.

U hrubování je k dispozici celá řada obráběcích strategií od jednosměrného a obousměrného řádkování přes vysoce produktivní metodu Plunge milling až po odvození drah z tvaru obráběné geometrie nebo polotovaru. Zbytkové hrubování používá jako výchozí polotovar výsledek obrábění předchozí hrubovací operací a zajišťuje přesnou návaznost obrábění. U dokončování je možnost použít poloměrovou korekci nástroje pro doladění přesných rozměrů přímo na CNC stroji. Systém dokáže automaticky detekovat a obrobit rovinné plochy, což výrazně zvyšuje produktivitu jak přípravy NC kódu, tak i samotného CNC obrábění.

NX CAM 2.5 osé frézováníPro všechny obráběcí operace lze přesně definovat nájezdy/odjezdy a přejezdy s ohledem na obráběcí strategii a obráběný tvar, což umožňuje uživateli mít dráhu nástroje plně pod kontrolou. Všechny tyto operace lze také aplikovat v režimu 4 a 5-ti osého indexovaného obrábění na jednotlivé obráběcí polohy součásti. Je možné také použít automatizované obrábění (FBM – Feature Based Machining), kdy se automaticky rozpoznané tvary (díry, dutiny, stěny atd.) obrobí podle předdefinovaných pravidel uložených ve znalostní databázi.

Nahoru