Technické audity

Společnost AXIOM TECH nabízí provedení technických auditů u svých zákazníků i ve firmách, které nepoužívají CAx systémy od společnosti Siemens PLM Software. Technický audit u stávajícich zákazníků si klade za cíl zjistit stav v procesu návrhu výrobku, konstrukce, technologie a přípravy výroby. Technický audit ve firmách, které nevyužívají CAx systém NX nebo Solid Edge řeší stav současného CAx systému s návrhem možné optimalizace.

Možnosti technických auditů

Technické audity AXIOM TECHU stávajících zákazníků si technický audit klade za cíl zjistit stávající stav v procesu návrhu výrobku, konstrukce, technologie a přípravy výroby. Po zjištění potřebných vstupních informací pracovníci provádějící audit posoudí stávající stav a navrhnou změny, které optimalizují řešenou problematiku.

Nejčastějším požadavkem od zákazníků je např. zkrácení doby potřebné pro konstrukci výrobku, optimalizace licencí apod. Technickým auditem je také možné řešit pouze určitou část procesu, např. konstrukci.

Když nejste našim zákazníkem

Technický audit ve firmách, které nevyužívají CAx systém NX nebo Solid Edge, ve většině případů řeší stav současného CAx systému s návrhem možné optimalizace při přechodu na CAx/PLM řešení od společnosti Siemens PLM Software.

Výsledkem auditu je zhodnocení možných časových a finančních úspor pro daného zákazníka. V závislosti na oboru činnosti navrhneme optimální konfiguraci CAx systému a postupy pro technické oddělení, které vedou ke snižování nákladů na technickou přípravu výroby.

Výstup technického auditu

Výsledkem technického auditu je zpráva skládající se ze dvou částí. V první části je objektivní zhodnocení současného stavu. Tato část je velmi přínosná pro vedoucí pracovníky, kterým poskytne nezávislý pohled na proces TPV a odhalí negativní, dlouho zažité zvyklosti. Vyšší management je často překvapen stavem ve vlastní firmě, protože než pracovníci při tvorbě auditu rozeberou jednotlivé postupy a procesy v TPV, management hodnotí oddělení jako celek. Pokud jsou výsledky relativně uspokojivé, nemají potřebu řešit jednotlivé části zvlášť. Při rozboru jednotlivých částí procesu návrhu tvorby výrobků je možné odhalit skryté rezervy tohoto procesu, které nejsou na první pohled patrné.

Druhou částí auditu je návrh možných změn a hodnocení jejich vlivu na procesy v TPV při zavedení do praxe. Úspory pro zákazníka nemusí být vždy jen ve zkrácení času nebo snížení přímých nákladů (optimalizace licencí apod.), audit také např. odhalí problémy s nízkou kvalitou dat, která vede ke komplikovanější technologii.


Pokud máte zájem o provedení technického auditu ve Vaší firmě, neváhejte nás kontaktovat, naši odborníci Vám rádi poradí a nabídnou vhodný termín.

 

Nahoru