Technické audity

Technické audity a konzultace od AXIOM TECHSpolečnost AXIOM TECH s.r.o. nabízí provedení technických auditů u svých zákazníků i ve firmách, které nepoužívají CAx systémy od společnosti Siemens Digital Industries Software. Technický audit u stávajícich zákazníků si klade za cíl zjistit stav v procesu návrhu výrobku, konstrukce, technologie a přípravy výroby. Technický audit ve firmách, které nevyužívají CAx systém NX nebo Solid Edge řeší stav současného CAx systému s návrhem možné optimalizace.

Po zjištění potřebných vstupních informací pracovníci provádějící audit posoudí stávající stav a navrhnou změny, které optimalizují řešenou problematiku.

Nejčastějším požadavkem od zákazníků je například zkrácení doby potřebné pro konstrukci výrobku, optimalizace licencí apod. Technickým auditem je také možné řešit pouze určitou část procesu, např. konstrukci.

Technické audity a konzultace od AXIOM TECHKdyž nejste našim zákazníkem

Technický audit ve firmách, které nevyužívají CAx systém NX nebo Solid Edge, ve většině případů řeší stav současného CAx systému s návrhem možné optimalizace při přechodu na CAx/PLM řešení od společnosti Siemens Digital Industries Software.

Výsledkem auditu je zhodnocení možných časových a finančních úspor pro daného zákazníka. V závislosti na oboru činnosti navrhneme optimální konfiguraci CAx systému a postupy pro technické oddělení, které vedou ke snižování nákladů na technickou přípravu výroby.

 

Technické audity a konzultace od AXIOM TECHVýstup technického auditu

Výsledkem technického auditu je zpráva skládající se ze dvou částí. V první části je objektivní zhodnocení současného stavu. Tato část je velmi přínosná pro vedoucí pracovníky, kterým poskytne nezávislý pohled na proces TPV a odhalí negativní, dlouho zažité zvyklosti. Vyšší management je často překvapen stavem ve vlastní firmě, protože než pracovníci při tvorbě auditu rozeberou jednotlivé postupy a procesy v TPV, management hodnotí oddělení jako celek. Pokud jsou výsledky relativně uspokojivé, nemají potřebu řešit jednotlivé části zvlášť. Při rozboru jednotlivých částí procesu návrhu tvorby výrobků je možné odhalit skryté rezervy tohoto procesu, které nejsou na první pohled patrné.

Druhou částí auditu je návrh možných změn a hodnocení jejich vlivu na procesy v TPV při zavedení do praxe. Úsporami pro zákazníka jsou zkrácení času, snížení přímých nákladů, optimalizace licencí.  Audit ale také odhalí problémy s nízkou kvalitou dat, která vede ke komplikovanější technologii.

 

Máte zájem o technický audit nebo potřebujete více informací? Neváhejte nám napsat a my Vám moc rádi předvedeme více.

Chci více informací

 

Nahoru

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.