Simcenter 3D

Simcenter předvídá výkon všech důležitých atributů. Portfolio Simcenter představuje jedinečnou kombinaci 1D simulace, 3D CAE a testování, která vám pomůže dříve předvídat chování výrobku v průběhu jeho životního cyklu. Díky kombinaci fyzikálních simulací a poznatků získaných z analýzy dat vám Simcenter pomůže optimalizovat, navrhovat a poskytovat inovace rychleji a s větší jistotou.

SimcenterPředstavení Simcenter

Simcenter vám umožní vytvořit digitální kopii (dvojče) vašeho výrobku, což je model s implementovaným sledováním přesnosti více veličin, který odráží realitu a neustále se během životního cyklu výrobku vyvíjí tak, aby přesně simuloval chování výrobku od koncepčního návrhu až po skutečný provoz.

1D simulace

U 1D řešení Simcenter je možné předvídat výkon více doménových systémů pomocí předdefinovaných knihoven součástí a použití. Následně mohou konstruktéři vytvářet realistické modely pro další ověření strategie návrhu. 1D a 3D modely je možné použít současně a tím přesně zaznamenat úplné multi-fyzikální chování vašeho výrobku.

3D simulace

Simcenter umožňuje predikovat chování vašich konstrukčních návrhů podložených 3D geometrií. Do Simcentru je možné importovat geometrii z libovolného zdroje CAD a tím usnadnit přípravu výpočtových modelů v unifikovaném prostředí na širokou škálu metod CAE.

Testovací řešení

Testovací aplikace Simcenter vám pomohou zpřesnit vaše 1D a 3D simulace a mohou asistovat i u finálního testování výrobku. Řešení Simcenter nabízí prostředí pro testování s vysokorychlostním, sběrem dat z více kanálů a kompletní sadou integrovaných nástrojů k verifikaci, analýze a tvorbě zpráv. 

Nahoru