SIMCENTER 3D

Femap | ZKUŠEBNÍ VERZE

FEMAP je řešení, které nabízí pokročilé prostředky pro strojírenské analýzy. Stáhněte si 45ti denní verzi Femap zdarma!

více informací

Simcenter předvídá výkon všech důležitých atributů. Portfolio Simcenter představuje jedinečnou kombinaci 1D simulace, 3D CAE a testování, která vám pomůže dříve předvídat chování výrobku v průběhu jeho životního cyklu. Díky kombinaci fyzikálních simulací a poznatků získaných z analýzy dat vám Simcenter pomůže optimalizovat, navrhovat a poskytovat inovace rychleji a s větší jistotou.

SimcenterPředstavení Simcenter

Simcenter vám umožní vytvořit digitální kopii (dvojče) vašeho výrobku, což je model s implementovaným sledováním přesnosti více veličin, který odráží realitu a neustále se během životního cyklu výrobku vyvíjí tak, aby přesně simuloval chování výrobku od koncepčního návrhu až po skutečný provoz.

1D simulace

U 1D řešení Simcenter je možné předvídat výkon více doménových systémů pomocí předdefinovaných knihoven součástí a použití. Následně mohou konstruktéři vytvářet realistické modely pro další ověření strategie návrhu. 1D a 3D modely je možné použít současně a tím přesně zaznamenat úplné multi-fyzikální chování vašeho výrobku.

3D simulace

Simcenter umožňuje predikovat chování vašich konstrukčních návrhů podložených 3D geometrií. Do Simcentru je možné importovat geometrii z libovolného zdroje CAD a tím usnadnit přípravu výpočtových modelů v unifikovaném prostředí na širokou škálu metod CAE.

Testovací řešení

Testovací aplikace Simcenter vám pomohou zpřesnit vaše 1D a 3D simulace a mohou asistovat i u finálního testování výrobku. Řešení Simcenter nabízí prostředí pro testování s vysokorychlostním, sběrem dat z více kanálů a kompletní sadou integrovaných nástrojů k verifikaci, analýze a tvorbě zpráv.