Další nástroje doplňující Solid Edge

Solid Edge využívá a spolupracuje hned s několika nadstavbami, které jsou rovněž součástí portfolia produktů naší společnosti. Mezi tyto nadstavby se řadí produkty TDS-Technik, Femap, CAM Express a Solid Edge e-Training.

TDS-Technik

Strojírenská nadstavba TDS-TECHNIK je vítaným pomocníkem každého konstruktéra pracujícího se systémem Solid Edge a NX. TDS-TECHNIK se velkou měrou zasluhuje zejména o snížení rutinní práce při využívání normalizovaných dílů v sestavách.

FEMAP

FEMAP je systém nabízející široké spektrum strojírenských analýz a vizualizací, nezávislý na používaném CAD systému.

CAM Express

CAM Express je nezávislý CAM systém, který umožňuje komplexní obrábění součásti v profesích frézování/vrtání, soustružení, drátové řezání a obrábění na multifunkčních obráběcích centrech. Úzké propojení s CAD systémem Solid Edge zabezpečuje asociativitu obrobeného modelu vzhledem ke geometrickým i technologickým změnám.

Solid Edge e-Training

Solid Edge e-Training je internetový školící kurz, nabízející školení Solid Edge formou samostudia. Je určen pro začínající uživatele Solid Edge nebo pro uživatele, kteří si chtějí doplnit chybějící znalosti.

Nahoru