Konstrukce a vývoj

Naše řešení nabízí kompletní možnosti tvorby 3D modelů, sestav a nástrojů pro tvorbu výkresové dokumentace. Dále nabízí také nástroje pro import a editaci modelů z ostatních CAD systémů. Samotnou sekci pak tvoří tvorba plechových dílů. Všechny moduly NX jsou navzájem provázány tak, že se konstruktér může volně pohybovat mezi tvorbou modelu, výkresu nebo sestavy.  Tvorba výkresové dokumentace je nedílnou součástí procesu konstrukce. CAD systémy NX a Solid Edge umožnují tvorbu výkresů s využitím šablon. Výkresy jsou plně associativní s 3D geometrií. Kromě klasické 2D výkresové dokumentace oba systémy podporují také bezvýkresovou dokumentaci založenou na PMI (Product and Manufacturing Information). Pevnostní výpočty zahrnují veškeré typy statických výpočtů pro většinu konstrukcí či jednotlivých komponentů. Při výpočtu je možno uvažovat vliv tření, porovnat různé typy spojení atd.

NX CAD

Řešení NX je CAx systém postavený na jednotném, otevřeném a moderním technologickém základě a zohledňuje v sobě veškeré aspekty procesu vývoje produktu od jeho návrhu až po výrobu, čímž se stává vysoce výkonným řešením pro celkové urychlení vývoje výrobku ve všech jeho fázích: Průmyslový design, Konstrukce, Simulace, Dokumentace, Nástroje, Obrábění.

Solid Edge

Solid Edge je moderní, snadno použitelný 3D CAD, který je schopen řešit všechny etapy procesu vývoje produktu, jako je 3D navrhování rozsáhlých sestav, komplexních 3D ploch, ověřování virtuálními prototypy, dokumentace nebo konstrukční management. Díky unikátní synchronní technologii Solid Edge kombinuje rychlost a jednoduchost přímého modelování s flexibilitou a kontrolou parametrického modelování. Výpočty určené pro program Solid Edge jsou založeny na prověřené technologii analýzy metodou konečných prvků na bázi řešiče NX Nastran (používá jej ve svém vývoji například NASA). Výrazně omezují nutnost použití fyzických prototypů, čímž snižují náklady na testování a současně zkracují dobu návrhu. Uživatel má na výběr z několika úrovní výpočtů podle svých schopností a potřeb. Jednotný model zajišťuje přenositelnost definovaných omezujících podmínek a zatížení mezi jednotlivými úrovněmi řešení pevnostní analýzy. Simulace výrobku nejsou jen fyzikální výpočty pomocí MKP. S nástrojem Goal Seeking lze zjednodušit a vyřešit obtížné problémy. Pomocí integrovaných nástrojů je možné navrhnout standardní strojírenské komponenty jako hřídele, vačky nebo nosníky. Modul kinematické analýzy simuluje funkce pohyblivých částí a sestav a zajišťuje tak jejich funkčnost a spolehlivost ve skutečných podmínkách a tím snižuje náklady analýzou kinematických a dynamických vlastností mechanismů ještě před výrobou prototypů.

Simcenter

Simcenter předvídá výkon všech důležitých atributů. Portfolio Simcenter představuje jedinečnou kombinaci 1D simulace, 3D CAE a testování, která vám pomůže dříve předvídat chování výrobku v průběhu jeho životního cyklu. Díky kombinaci fyzikálních simulací a poznatků získaných z analýzy dat vám Simcenter pomůže optimalizovat, navrhovat a poskytovat inovace rychleji a s větší jistotou.

Femap

Femap je řešení, které nabízí pokročilé prostředky pro strojírenské analýzy. Je cenově výhodný a nezávislý na používaném CAD systému. Nabízí jedinečnou kontrolu a flexibilitu modelu se širokým rozsahem možností zatížení, materiálů, typů analýz a vizualizací.

Nahoru