NX CAD - Convergent modeling

Convergent modeling přináší nový přístup pro práci se scanovanými daty pro zákazníky, kteří dosud využívali reverzní inženýrství. Data ve formě facetových těles získaná ze scanneru, topologické optimalizace nebo analýzy je možné přímo použít bez nutnosti klasické rekonstrukce (reverse engineering).

 

Convergent modeling

Convergent modeling velmi úzce souvisí s topologickou optimalizací což je proces při kterém je tvar výrobku optimalizován podle definovaných okrajových podmínek a požadavků. Výsledkem je idealizovaný tvar, který splňuje požadované parametry (pevnost…). Výsledkem optimalizace je convergentní těleso.

Convergent modeling

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru