Tecnomatix

Pojem Digitální továrna označuje rozsáhlou síť digitálních metod, modelů a nástrojů, které jsou integrovány v rámci průběžného řízení dat. Cílem je komplexní a systémové plánování, projektování, ověřování a průběžné zlepšování všech důležitých struktur, procesů a zdrojů reálné továrny v souvislosti s jejími výrobky. Díky přesnému digitálnímu modelování, simulacím a 3D vizualizaci všichni ti, kteří spolupracují během vývoje, mohou vizualizovat a analyzovat budoucí výrobní procesy. Omezí se tak chyby, které by se jinak objevily až při náběhu výroby.

Zkušební verze Tecnomatix zdarma

Zkušební 30ti denní verze RobotExpert zdarma

Návrh a optimalizace robotických operací s aplikací pro robotické simulace a offline programování průmyslových robotů

Zkušební 30ti denní verze Plant Simulation zdarma

Optimalizace podniků a logistických systémů se špičkovým softwarem pro simulaci diskrétních událostí

Zkušební 30ti denní verze Jack zdarma

Navrhněte bezpečnější a efektivnější manuální procesy pomocí softwaru pro simulaci osob a ergonomickou analýzu

Digitální továrna Tecnomatix

Digitální továrna TecnomatixDigitální továrna Tecnomatix je kompletní portfolio řešení digitální továrny, které přináší inovace tím, že propojuje všechny výrobní disciplíny s výrobním inženýrstvím. A to od návrhu a plánování, přes simulaci a ověřování, až po samotnou výrobu a její řízení. Tecnomatix je postaven na základech otevřené správy životního cyklu výrobku (PLM) nazvané Teamcenter manufacturing platform a poskytuje nejvšestrannější sadu nástrojů digitální továrny na dnešním trhu. Produktové portfolio Tecnomatix je velice rozsáhlé. Je složeno se vzájemně propojených, ale současně samostatně použitelných softwarových produktů. Přímé napojení a využívání dalších produktů Siemens (Teamcenter, NX, Velocity series atd.) je samozřejmostí. Tecnomatix je tak vhodný jak pro malé firmy, které potřebují vyřešit jen některou z pokrývaných oblastí, tak i pro velké společnosti, které potřebují využít celého portfolia digitální továrny.

Digitální továrna je virtuálním obrazem reálné výroby, který zobrazuje reálné výrobní procesy ve virtuálním prostředí. Systémy digitální továrny představují další, logický krok v postupném zavádění specializovaných nástrojů pro podporu procesů v celém životním cyklu výrobku.

Nástroje digitální továrny Tecnomatix nabízí řešení pro následující oblasti

Plánování a ověřování součástí i montážních postupů (Part and Assembly Planning & Validation)

Tecnomatix pro plánování a ověřování součástí je prostředí propojených aplikací sloužící pro vytváření postupů, správu nástrojů a asociací, optimalizaci chování nástrojů a vytváření flexibilních zpráv. Tecnomatix rychle definuje a vyhodnocuje scénáře výrobních procesů, a pomáhá tak organizacím dosáhnout nejlepších plánů pro výrobu produktů.

Plánování v oblasti robotiky a automatizace (Robotics & Automation Planning)

Tecnomatix poskytuje funkce "příští generace" pro plánování, simulaci a provoz zařízení v oblasti robotiky a automatizace. Je určené pro kompletní systémové inženýrství a ověřování.

Návrh a optimalizace továren (Plant Design & Optimization)

Tecnomatix poskytuje možnost rychleji navrhovat efektivní továrny (výrobní provozy, linky, výrobní zařízení atd.). Využitím 3D projektování a dynamické simulace při návrhu layoutu jste schopni lépe najít chyby návrhu již při procesu plánování, a ne až ve výrobní hale. Pomocí analýzy toku materiálu a simulace samostatných událostí lze optimalizovat toky materiálů, manipulaci s nimi, logistiku i nepřímou režijní práci

Řízení jakosti (Quality Management)

Řešení Tecnomatix Quality Management přináší grafické prostředí pro analýzu rozměrových odchylek, které pomáhá zvýšit efektivitu strategie Six Sigma a štíhlé výroby. Dále umožňuje generování kompletních ověřitelných CAD programů pro kontrolu souřadnicových měřicích strojů (CMM) a NC obráběcích strojů, a v neposlední řadě také sdílení dat o kvalitě.

Řízení výroby (Production Management)

Řešení Tecnomatix Production Management poskytuje kompletní přehled o životním cyklu výrobku a umožňuje řídit výrobní procesy s přístupem k výrobním datům v reálném čase.

 

Podívejte se, jak NX CAD/CAM využívá pro přípravy modelů a programování stroje náš zákazník, společnost EVEKTOR.

 

Aktuality