VERICUT Modul AUTO-DIFF

VERICUT AUTO-DIFF Vám umožňuje porovnat CAD model s výsledkem VERICUT simulace a automaticky označit rozdíly. Pomocí tohoto modulu můžete identifikovat nesprávně obrobené části. AUTO-DIFF se také používá k označení nedostatků nebo chyb v designu. Obvykle, než je součást připravena k obrábění, projde design rukami různých pracovníků, oddělení, firem a CAD/CAM systémů. Na konci takového procesu je obtížné říci, zda dráha nástroje přesně odráží původní záměr návrhu. Jediný způsob, jak se ujistit o správnosti bez AUTO-DIFFu, je obrobit součást a udělat prvotní kontrolu obrobku.

AUTO-DIFF porovnává odsimulovaný model a zkonstruovaný model, proto máte jistotu, že dráha nástroje přesně reprezentuje originální koncept. To snižuje čas na obrábění pro výrobu kvalitní součásti napoprvé. AUTO-DIFF také snižuje čas potřebný k přípravě NC dráhy nástroje. Programátoři jsou schopni zkontrolovat podřezání nástrojem nebo zbytky materiálu během práce na programu. Problémy jsou identifikovány a opraveny před samotným obráběním.

Porovnání Těles

Pro porovnání těles mohou být použity modely těles nebo ploch z nejpoužívanějších CAD/CAM systémů. Zkonstruovaný design je porovnán s odsimulovaným modelem k identifikaci podřezání  nebo zbylého materiálu. AUTO-DIFF také umožňuje porovnat rozobráběný model s dalšími VERICUT odsimulovanými modely. Tato funkce je užitečná pro srovnání různých operací jako je hrubování a obrábění na čisto, neboli finišování.

Porovnání Ploch

Jakákoliv plocha, množina ploch nebo povrch modelu těles mohou být porovnávány s odsimulovanou částí. Plocha je překryta na horní části simulované součásti, proto může být vyobrazeno podřezání anebo přebytečný materiál. Velké množství dat z velmi složitých drah nástrojů může být rychle porovnáno. Model z CAD systému nemusí být dokonale uzavřený pro práci s Autodiffem a nebo model může být i neúplný.

Porovnání bodů

Pokud neexistují žádná solid data modelu nebo ploch, můžou být použity 3D body. Body jsou překryty na povrchu simulované součásti. Kontrolní body z CMM nebo získány jinou manuální metodou, jsou srovnány s NC dráhou nástroje pro přesné odhalení chyb.

Vericut AUTO-DIFF od AXIOM TECH

Konstantní kontrola nesrovnalostí

AUTO-DIFF vykonává konstatní kontrolu podřezání během simulace obrábění. Není nutné simulovat celý NC program před kontrolováním podřezání. S konstantní kontrolou VERICUT umožňuje definovat  a opravit problém hned jakmile nastane.

Předcházející řezné operace mohou být ochráněny před dalším obrobením. Jakýkoliv odstraněný materiál z kontrolované oblasti je zvýrazněn a hlášen jako chyba. Zkonstruovanému modelu, zbytkům po obrábění, chybám a řezům jsou přiřazeny definované barvy uživatelem ke snadné identifikaci nerovností, kolizí nebo přebytečnému materiálu. 

AUTO-DIFF Reporty

AUTO-DIFF vytváří komplexní zprávu o chybě, včetně informací jako je typ chyby, hodnota tolerance, zaznamenává všechny dráhy nástroje mimo toleranci, umístění chyby a podá kompletní shrnutí výsledků.  Výstupní zpráva může být vytisknuta nebo uložena jako textový soubor. Text i grafické soubory mohou být generovány jednotlivě nebo v blocích.

 
Zaujalo Vás řešení Vericut? Neváhejte nás kontaktovat a my Vám moc rádi předvedeme více.

 

Aktuality

Nahoru