NX CAD - Konstrukce postupových nástrojů

Zákaznické konstrukční postupy jsou v mnoha oblastech charakteristické přesně definovanými pravidly, vytvořenými v průběhu mnoha let praxe v dané oblasti. Používání těchto pravidel si vynucuje stálé opakování pracovních postupů v konstrukci. A právě opakování takových rutinních postupů se snaží eliminovat NX ve svých procesně zaměřených aplikacích. Jednou z těchto aplikací je například konstrukce forem.


Progressive Die WizardProgressive Die Wizard
je kompletní modul v systému NX pro tvorbu postupových nástrojů. Tento modul spojuje všechny funkce potřebné pro tvorbu postupového nástroje od vytvoření základní struktury sestavy, tvorby rozvinutého plechového dílu, až po analýzu kompletní sestavy postupového nástroje.

Progressive Die WizardPři práci s modulem Progressive Die Wizardem (PDW) není konstruktér nijak omezen v používání klasických modelovacích funkcí. Velmi častá situace je stav, kdy konstruktér dostane plechový díl v konečném (ohnutém) stavu a je třeba na něm udělat drobné změny a opravy. Změny na importovaných dílech lze nejrychleji provést pomocí Synchronní technologie. Modul PDW obsahuje funkce pro rozvin plechových dílů, které jsou realizovány prostým ohybem i změny geometrie, které jsou realizovány tvářením. Rozviny je možné realizovat i na neparametrických (importovaných) dílech. 

Nahoru