Teamcenter řešení pro řízení konstrukčních dat

Teamcenter Designer nabízí před-konfigurované procesy, snadnou instalaci a nastavení. To vše při velmi nízkých celkových nákladech. Řešení řídí celý proces vývoje produktu a výrazně usnadňuje práci menším a středně velkým společnostem, které dnes čelí explozi dat vyvolané rostoucí složitostí produktů a konstrukcí ve 3D.

Teamcenter Designer je konfigurace systému Teamcenter (komplexní PLM řešení konfigurované z jednotlivých modulů) nabízející standardní prostředí umožňující rychlé a snadné zavedení systému. Zkušenosti získané při implementaci PDM/PLM ve významných světových firmách jsou nyní k dispozici ve formě uceleného řešení. Teamcenter Designer výrazně snižuje náklady nutné na zavedení PLM při zachování všech standardních důležitých funkcí systému, včetně přípravy exportu do ERP systému a úlohy hromadných tisků sestav do formátu Adobe Acrobat případně na jednotlivé tiskárny. Použití standardizovaného řešení snižuje nutnost přizpůsobení systému, doba nutná k zavedení systému se tak zkrátí na několik málo týdnů.

Propojení s CAD/CAM/CAE systémy

Plně integrované propojení se systémy CAD/CAM/CAE umožní uživatelům téměř automaticky provádět veškeré úkoly spojené se správou dat, které souvisejí s příkazy systému NX nebo Solid Edge. Kromě vybraných nabízí výjimečné propojení se systémy:

NX

Solid Edge

Autodesk Inventor

Autodesk AutoCAD - zašleme na vyžádání

SolidWorks

ProEngineer (Creo)

Catia

IT připravenost

Za účelem minimalizace IT implementace a nákladů na údržbu byl produkt navržen tak, aby fungoval ve standardním prostředí Microsoft Windows, a obsahuje řadu před-konfigurovaných postupů, v nichž AXIOM TECH využil svých bohatých zkušeností z oblasti implementací. Teamcenter Designer je kompatibilní s platformou Teamcenter a umožňuje firmám plynulou expanzi svých podnikatelských aktivit.

Shrnutí přínosů a funkcí

 • Zrychlení procesu vývoje a uvolnění produktu na trh
 • Zabezpečení dat a firemního know-how
 • Snadný přístup pověřených uživatelů k datům napříč firmou
 • Klasifikace a robustní mechanismy pro vyhledávání dat (FullText)Teamcenter Express
 • Možnost vizuálního zobrazení a porovnání 3D dat (pomocí formátu JT) bez potřeby vlastnit licenci 3D CAx
 • Správa asociativních kusovníků (rozpisek)
 • Aktuálnost a kontrola revizí dat zabezpečená schvalovacím a změnovým procesem
 • Plánování a přehled lidských zdrojů nad běžícími projekty firmy
 • Tvorba technologických postupů s využitím databáze aktivit procesů a zdrojů
 • Rychlá implementace bez vysoké zátěže na celkový chod firmy
 • Intuitivní instalace a minimální nároky na HW/SW
 • Nízké náklady na vlastnictví


Nahoru