3 osé frézování

3 osé frézování je určeno pro 3D frézování forem, zápustek, lisovacích nástrojů a tvarově složitých součástí. Sada operací umožňujících hrubování, zbytkové hrubování a dokončování pokrývá komplexně problematiku tvarového frézování. Dokončovací strategie dovolují oddělené obrábění strmých a mělkých oblastí. Definice výsledné kvality povrchu pro zadání kroku řádkování zefektivní výpočet drah nástroje.

Operace Streamline vytváří plynulou hladkou dráhu, která přirozeně kopíruje kontury obráběné součásti. Metody obrábění radiální, koncentrické a spirální se s výhodou uplatní při dokončení tvarů s NX CAM 3 osé frézováníkruhovým půdorysem. Flowcut Machining umožňuje velmi efektivním způsobem odebírat zbytkový materiál ve vnitřních rozích. Podpora Spline (NURBS) interpolace v NC kódu pro standardní řídící systémy (například Sinumeric, Fanuc, Heidenhain a další) a 3D korekce nástroje. Prvky High Speed Machining (HSM), jako např. trochoidní frézování, vyhlazování ostrých rohů a přejezdů mezi záběry umožňují plné využití možností moderních CNC strojů a vysokou kvalitu obráběného povrchu. Optimalizace posuvů prodlužují životnost použitých nástrojů. Paralelní generování dráhy nástroje na PC s vícejádrovým procesorem nebo více procesory výrazně zrychluje čas tvorby NC kódu. Transformace operací (pravoúhlé a kruhové pole, zrcadlení atd.) umožňuje rychlé a efektivní obrábění vícenásobných forem a pravidelně se opakujících tvarů.

Nahoru