NX CAD - Synchronní modelování - Úpravy neparametrických modelů

Synchronní technologie je skupina nástrojů určených k modifikaci geometrie bez ohledu na její historii. Těmito nástroji je tedy možné editovat modely, které vznikly v systému NX, i modely, které byly importovány z jiných CAD systémů. Synchronní technologie umožňuje editaci pomocí tzv. přímého modelování, kdy se s modelem nepracuje klasicky na úrovni jednotlivých modelovacích prvků (vytažení, zaoblení, sražení hrany apod.), ale k modelu se přistupuje na úrovni stěn.

 

Tento přístup přináší významnou úsporu času. Konstruktér není tlačen do hledání "rodiče", který definuje danou geometrii, ale přímo označí geometrii (stěny), kterou chce editovat a s touto skupinou stěn pracuje. Pokud model obsahuje historii, tak historie zůstane zachována a nástroje Synchronních technologií se zapíší do stromu historie jako další modelovací prvky.

Klíčové funkce

NX CAD Synchronní technologiePro konstruktéry, kteří pracují s geometrií, která byla vytvořena v jiném CAD systému a importována do systému NX, je Synchronní technologie možností jak efektivně editovat tyto modely. Tato geometrie neobsahuje žádnou historii a běžnými modelovacími funkcemi je složité dosáhnout požadovaných změn na modelu. Synchronní technologie pracuje na úrovni stěn a není tedy limitována chybějící historií. Konstruktér chce například změnit průměr nebo polohu díry – označí tedy válcové stěny, které tvoří díru a pomocí funkcí Resize Face a Move Face změní průměr a umístění díry. Díra se přesune a s ní i všechny logicky navazující stěny (sražení hrany, dno díry). Stejně jednoduše může konstruktér odstranit stěny na modelu (rádiusy, žebra, osazení, otvory), kopírovat části geometrie, vkládat geometrické podmínky (soustřednost, tečnost, kolmost) a další.

NX CAD Synchronní technologiePro zvýšení funkčnosti obsahují nástroje výběrové filtry (tzv. Face Finder), které jsou schopny identifikovat a vybrat geometrii podle požadovaného kriteria (navazující zaoblení, díry stejného průměru, tečné steny, zrcadlená geometrie, offset a další). Tento způsob selekce stěn výrazně urychluje práci, protože konstruktér jediným kliknutím rozšíří výběr na celé "pole" pomyslných prvků. Typickým příkladem může být neparametrický model, na kterém je potřeba přidat úkos na stěny žebra – konstruktér označí jednu stěnu a druhá se automaticky vybere jako stěna symetrická. K tvorbě úkosu je pak možné použít funkci Move Face. V případě kdy konstruktér potřebuje zaručit absolutní rozměr mezi částmi geometrie (rozteč děr, vzdálenost žebra od hrany, tloušťka stěny v určitém místě apod.) je možné použít 3D kóty které řídí rozměr modelu (obdoba klasických kót ve skicáři pro křivky). Tyto kóty jsou zařazeny ve stromu historie jako nový modelovací prvek, jsou tedy asociativní a je možné je kdykoliv editovat nebo smazat.

Optimalizace stěn modelu

Od verze NX7 je do Synchronní technologie integrován také nástroj pro optimalizaci stěn modelu. Tento nástroj ocení zejména uživatelé pracující s převzatou geometrií, protože dokáže na NX CAD Synchronní technologieimportované geometrii provézt analýzu a následně optimalizuje geometrii tak aby byla snadněji použitelná v systému NX. Tato optimalizace spočívá především ve zjednodušování typů stěn. Při použití výměnných formátů jako je STEP nebo IGES se může stát, že stěna, která byla původně např. válcová v rámci zadané modelovací tolerance, je po průchodu překladačem označena jako B-surface a její hrany jako Spline. Nástroj Optimize Face dokáže takovou stěnu identifikovat a převede ji zpět na stěnu válcovou a hranu pak tvoří opět kruhová křivka (Arc nebo Circle). Tato optimalizace má za následek zjednodušení struktury importovaného modelu a snadnější práci s takovou geometrií.

Nahoru