NX CAD - Konstrukce forem pro vstřikování plastů

NX Mold Wizard je komplexní nástroj na podporu tvorby forem pro vstřikování plastů. Aby byl pokryt celý pracovní proces, je možné integrovat do NX také analýzu toku taveniny v dutině formy Easy Fill, založené na Moldex3D. 

NX Mold Wizard

Mold Wizard řeší celý cyklus tvorby formy
  • import zákaznického dílu
  • úpravy neparametrických modelů
  • analýza zaformovatelnosti
  • tvorba tvarových vložek a dělící roviny
  • konstrukce rámu nástroje z knihovny (DME, HASCO, MEUSBURGER a další…)
  • plnění a chlazení formy
  • normálie (DME, HASCO, MEUSBURGER a další…)
  • validace nástroje – analýza průniků, simulace otvírání formy, DFMpro a další
  • kusovníky a výkresová dokumentace

Konstrukce formy v NX Mold Wizard zajišťuje standardizaci konstrukce (modelů i sestav), tím se předchází problémům při editaci a zvyšuje se produktivita. Standardizace konstrukce má dopad také na obrábění, kdy je možné s výhodou využít automatizovaného rozpoznání tvarů a tvorby drah.

 

Nahoru