Process Simulate Human

Tecnomatix Process Simulate Human umožňuje digitální modelování člověkem prováděných úkonů a jejich realistickou simulaci za účelem ověření ergonomických standardů, bezpečnosti práce a výkonnosti. Tato aplikace obsahuje několik analytických nástrojů pro zatížení člověka, reportovací funkce a podporu integrace s hardwarem pro snímání pohybu (motion capture). Jednou z typických aplikací je analýza pracovního prostředí, kdy je ověřováno, zda lidský pracovník vidí vše, co vidět potřebuje a má, že dosáhne na všechna nutná místa a unese vše, co potřebuje zvedat.

 

Tecnomatix Process Simulate HumanCílovým sektorem tohoto produktu jsou především výrobní podniky a konzultační společnosti, které potřebují řešit ergonomii práce ve výrobě a to především z pohledu pracovních poloh, přetížení některých částí těla, únavy a rizika zranění. Široké využití nabízí Jack a Jill také v oblasti průmyslového inženýrství a normování časů operací prováděných pracovníky manuálně (MTM analýzy). Významnou oblastí využití je bezpečnost práce. Díky možnosti simulace průmyslových robotů v jednotném prostředí Process Simulate lze také snadno ověřit, zda na pracovišti nemůže docházet k nebezpečným situacím v interakci člověk stroj/robot.

Klíčové přínosy
  • Široká knihovna antropometrických databází pokrývající populaci celého světa
  • Integrované analytické metody a standardy (např. RULA, NIOSH, OWAS, …)
  • Eliminace nákladů na přepracování plánu díky včasnému odkrytí problémů s výkonem lidí a zvládnutelností úkonů
  • Zvýšení produktivity, kvality, snížení nákladů na dodatečné opravy/úpravy
  • Tecnomatix Process Simulate HumanSnížení počtu výrobních problémů ještě před stavbou fyzického prototypu/produktu
  • Minimalizace problémů s nástroji, vybavením, rozložení výrobních zařízení na pracovišti
  • Zvýšení účinnosti výrobního procesu a využití prostředků
  • Zvýšení bezpečnosti výroby/montáže
  • Snížení počtu zranění a nemocí z povolání
  • Snížení ztrátových časů – optimalizace rozložení pracoviště