Školení NX CAD Komplet

Kurz pokrývá kompletně oblast základních konstrukčních prací s CAD NX. Předmětem je výuka prostředí NX a všech prostředků 3D modelování mimo volně tvarovaných těles a plechových dílů.

Účastníci kurzu

Kurz je určen pro konstruktéry, kteří používají NX při tvorbě 3D modelu, sestav a výkresu (moduly Gateway, Modeling, Assemblies a Drafting). Účastník kurzu obdrží školící materiály v elektronické podobě.

Určení kurzu

Kurz je určen pro začátečníky

Délka kurzu

Celkem 10 dnů ve třech cyklech (obvykle 4+3+3 dny) s týdenními přestávkami určenými pro praxi na vlastním pracovišti.

Obsah kurzu
 • Úvod do CAD 3D modelování
 • Prostředí NX, ovládání a práce se soubory
 • Souřadné systémy
 • Referenční roviny a osy
 • Skicování
 • Tažená tělesa
 • Booleovské operace
 • Modelování konstrukčních prvků
 • Kopírování prvků a pole
 • Parametry modelu, editace, asociativita
 • Práce se stromem historie modelu – Part Navigator
 • Sestavy – práce s komponentami, navigace v sestavě, vkládání a polohování komponent, nastavení, kusovníky
 • Analýza kolizí v sestavách
 • Interpart modelling – Wave, interpart expressions
 • Drafting – Založení nového výkresu, výkresového listu a jeho editace a nastavení
 • Vytváření výkresu ze 3D geometrie – vytvoření pohledů, řezů a detailů, editace a nastavení
 • Osy, kótování, texty, tabulky, symboly opracování, značení svarů, uživatelské symboly
 • Skicování ve výkresech
 • Výkresy sestav – řez sestavou, skrývání komponent v pohledech, vložení exploze
 • Výkresy sestav – práce s atributy pro vyplnění razítka a kusovníku,  vložení, nastavení a editace kusovníku, pozice
 • Process studio – stress a vibration wizard – úvod do FEM
 • Praktické příklady
Nahoru