4. 11. 2013

Společnost SIEMENS představila novou verzi CAx systému NX - NX9

NX9 přináší celou řadu nových funkcí zaměřených na zvýšení produktivity práce a zlepšení flexibility při návrhu a vývoji produktů pro všechna odvětví, od spotřebního, přes automobilový až po těžký průmysl.


NX9 - nové funkce i změna koncepce

Novinky v NX9Poslední verze softwaru Siemens NX (NX 9) přináší nové možnosti a průlomové technologie, které poskytují zvýšenou flexibilitu při vývoji produktů, a až pětkrát vyšší produktivitu napříč různými odvětvími. Nové nástroje, jako synchronní technologie pro prostředí 2D skicáře, usnadňují práci s 2D daty. Zavedením technologie čtvrté generace pro konstrukci sestav (4GD) se rapidně zvyšuje produktivita při práci s rozsáhlými sestavami.

Software NX Realize Shape – nabízí bezkonkurenční sadu nástrojů integrovaných do prostředí produktového vývoje. Nástroj eliminuje nutnost použití více jednotlivých funkcí k dosažení požadovaného „volného“ tvaru. NX 9 také nabízí užší integraci PLM skrze prostředí Active Workspace, stejně jako další různá vylepšení plně integrovaných řešení CAD/CAM/CAE. Vylepšení v NX 9 nabízí řešení společná pro různá odvětví, jako je automobilový průmysl, letectví, loďařství, spotřební zboží, obrábění a další. Ačkoliv je po celém světě preferovanou metodou konstruování konstrukce ve 3D, přesto jsou produktová data ve 2D v určitých fázích vývoje produktu stále používány v prakticky každém průmyslu a to v mnoha různých digitálních formátech jsou. Naneštěstí, kvůli nekompatibilním datovým strukturám a nekonzistentní CAD technologii je práce s těmito 2D daty povětšinou zdlouhavá a časově náročná. Synchronní technologie pro 2D prostředí tyto problémy eliminuje tím, že dává 2D datům inteligenci bez nutnosti překladu dat a umožňuje tak uživatelům intuitivně upravovat různé 2D CAD soubory až pětkrát rychleji. To je užitečné zejména pro odvětví, jakými jsou automobilový průmysl, letectví, obrábění a další odvětví s velkým množstvím 2D produktových dat.

Realize Shape

NX Realize Shape poskytovaný v NX 9 nabízí unikátní prostředí pro design volných tvarů při návrhu produktů se složitými tvary nebo komplexními povrchy. Je to jediné řešení v průmyslu, které bezproblémově integruje nejpokročilejší, snadno ovladatelné, flexibilní nástroje pro konstrukci volných tvarů s CAD/CAM/CAE řešením. Výsledkem je, že společnosti vyrábějící širokou škálu spotřebních produktů, stejně jako výrobky pro letectví, lékařství či loďařství, mohou zkrátit dobu potřebnou k vývoji produktů tím, že eliminují několikanásobné kroky spojené s použitím různých nástrojů pro design a technický vývoj.

Vylepšení v každé oblasti

Stovky dalších vylepšení v NX 9 se týkají každé oblasti CAD, CAM a CAE. Zavedení 4GD, nového přístupu konstrukce a správy dat, které přináší univerzální a účinné metody pro spolupráci a konstrukci v kontextu sestav, zrychluje vývoj komplexních produktů s miliony komponentů. Implementací Active Workspace 2.0 - nového inovativního uživatelského rozhraní do softwaru Teamcenter společnosti Siemens, umožňuje uživatelům NX 9 rychle najít relevantní informace jakými jsou nejen díly, ale i úkoly, průběh prací, požadavky a specifikace i z různých externích datových zdrojů.

Úspora času až o 75% s novým CAE

Nové nástroje NX CAE vylepšují teplotní analýzy leteckých motorů, čímž redukují čas potřebný k nastavení komplexních ohraničujících podmínek o 75 procent. Nový NX CAE paralelní řešič teplotních úloh nabízí navýšení výkonu u rozměrných modelů a přináší tak výsledky rychleji. Vylepšení v softwaru NX Nastran, předního FEA řešení, umožňují navýšením výpočetního výkonu, přesnosti a škálovatelnosti provádět simulace hluku, vibrací a tvrdosti (NVH) v polovičním čase.

Novinky v CAM

Nové možnosti nabízí systém NX pro oblast výroby ve formě vylepšeného ovládání, umožňující rychlejší a flexibilnější CAM a CMM programování. Pro obrábění forem a zápustek nabízí pokročilou správu obráběcích regionů, která uživatelům zajistí efektivnější programování v podobě grafického interaktivního zobrazení. U komplexních forem tato novinka zajistí až o 40 procent rychlejší programování a zároveň velmi přesné řízení obráběcích strategií. Nová možnost vícenásobného programování dovoluje programátorům opakovaně využít připravené obráběcí sekvence pro jakékoliv množství podobných dílů v rámci obráběcího projektu. Například nastavení se šesti identickými součástmi může být tak naprogramováno až čtyřikrát rychleji. Nově přidaný MRL Connect for NX spojuje NX CAM přímo s Manufacturing Resource Library (MRL) aplikace Teamcenter, což umožňuje programátorům snadný přístup ke sdílené knihovně řezných nástrojů, upínacích prvků a obráběcích šablon. Možnosti CMM Inspection Programming byly rozšířeny o podporu měření plošných modelů součástí, což poskytuje výrobcům v leteckém průmyslu a obraně, hi-tech elektronice a v automobilovém průmyslu vysoce automatizované programování inspekčních drah.

Pro naše zákazníky chystáme pravidelné hromadné přeškolení na novou verzi. O konání přeškolení budou zákazníci v dostatečném předstihu informováni na našich stránkách v sekci Semináře, akce.