Teamcenter - Plánování projektů a řízení požadavků

AXIOM TECH spolupracuje se svými partnery a stávajícími zákazníky nejenom na rozvoji samotného řešení PLM Teamcenter, ale také na vývoji vertikálních řešení. Výsledkem spolupráce je promítnutí zkušeností našich implementačních partnerů do oborových řešení na bázi našich produktů. Tato oborová řešení jsou postavena na možnosti efektivních úprav, flexibility a zároveň jednoduchosti PLM systému.

Nový zákazník tak dostává specializované a prověřené řešení pro specifické problémy svého oboru na jedné platformě a od jednoho dodavatele. Takové řešení umožňuje společnostem a jejich zaměstnancům lépe adresovat potřeby jejich oboru a uspět na globálním trhu i v komplikovaných podmínkách.

Dostupná oborová řešení

PLM řešení pro obor zdravotechniky

Řešení Medical Base je nadstavba pro systém PLM Teamcenter, který dnes poskytuje nejkomplexnější integraci všech dat a dokumentů vznikajících v souladu se zdravotnickými předpisy a normami jakosti v procesech vývoje, výroby a distribuce průmyslových výrobků ve zdravotnictví. Díky flexibilnímu a jednoduchému způsobu použití umožňuje Teamcenter propojení činností spojených s řízením kvality, sledovatelností a dokladovatelnosti shody s normami a bezpečnostními předpisy tak, aby výrobci zdravotnických prostředků mohli efektivně čelit rostoucím požadavkům trhu na včasné uvedení cenově dostupných výrobků na trh.

Nahoru