27. 4. 2020

Projekt Virtuální továrny ve VUT Brno

Ve spolupráci s VUT v Brně realizujeme projekt testbedu, jedinečný projekt reálné aplikace řešení Siemens v celé své šíři.


Ve spolupráci s Vysokým učením technickýcm v Brně – fakultou podnikatelskou - realizujeme projekt laboratoře neboli testbedu. Jedná se o jedinečný projekt, kde bude možno vidět reálnou aplikaci řešení SIEMENS Digital Industries Software v celé své šíři a kde budou moci studenti v průběhu studia projít celý životní cyklus výrobku - od návrhu výrobku, přes přípravu výroby až po samotnou výrobu a její optimalizaci. Studenti tak díky této „Virtuální továrně“ získají potřebný přehled o možnostech využití řešení SIEMENS napříč různými odděleními firmy, ale také jak může toto řešení pomoci výrobním společnostem, když se použije jako celek.

Virtuální továrna

Tecnomatix a Teamcenter ve VUT BrnoV rámci laboratoře bude implementován PLM systém Teamcenter pro komplexní správu a řízení dat v průběhu celého životního cyklu výrobku, a to včetně workflow a procesů a komplexního propojení na další systémy (CAD, informační systém apod.).
Díky Teamcenter budou data sdílena napříč virtuálními odděleními naší virtuální továrny, takže bude zajištěna jednoznačnost a správnost dat a informací. Zároveň bude zajištěna návaznost všech činností.

Dále budou do celku virtuální továrny implementovány systémy z rodiny řešení TECNOMATIX, konkrétně systémy Plant Simulation a Process Simulate.

Plant Simulation bude využit pro simulaci a optimalizaci výrobních a logistických procesů v naší virtuální továrně, aby došlo k maximálnímu vytížení kapacit.
Process Simulate bude využit pro ergonomické analýzy ručních pracovišť. Cílem těchto analýz je, aby pracovník měl své pracoviště maximálně přizpůsobené dané práci a nedocházelo k takovému namáhání těla, které by z dlouhodobého pohledu mohlo zapříčinit nějaké zdravotní komplikace (nemoc z povolání).

Jak již bylo zmíněno výše, jedná se o jednotnou platformu. Veškerá data potřebná pro jednotlivé systémy budou čerpána z PLM Teamcenter, stejně tak sem budou exportovány výstupy z nich (výsledky analýz apod.).

Nahoru