Tecnomatix Plant Simulation

Tecnomatix Plant Simulation je efektivní nástroj pro dynamickou simulaci diskrétních událostí, který umožňuje vytvářet digitální modely výrobních a logistických systémů a následně zkoumat charakteristiky systémů a optimalizovat jejich výkonnost. Na těchto digitálních modelech lze následně provádět v dostupném čase rozsáhlé experimenty a scénáře bez narušení stávajících výrobních systémů. V případě použití již v procesu plánování, je možné získávat pravděpodobné výsledky dlouho před instalací skutečných výrobních systémů.

Pant Simulation je nástroj pro

 • Plant simulationvytváření digitálního modelu logického systému ( výroby, logistiky apod.) velice blízkého reálnému chování
 • simulaci různých variant řešení podle scénářů:   co se stane, když….
 • vyhodnocení pomocí analytických, statistických a grafických nástrojů
 • vizualizaci a animaci návrhu a variantních řešení
 • optimalizaci výkonu systému, eliminaci úzkých míst při zachování nízkých nákladů
 • usnadnění a opodstatnění strategických rozhodnutí již ve fázi úvah o nové výrobě
 • denní operativní plánování výroby s cílem maximálního využití zdrojů při změnách vstupů


S řešením
Plant Simulation můžete modelovat a simulovat výrobní systémy a jejich procesy. Vedle toho je možné optimalizovat toky materiálu, využívat zdroje a logistiku pro všechny úrovně plánování, od jednotlivých strojů, výrobních linek, přes lokální továrny, až po globální výrobní závody.

Klíčové vlastnosti
 • objektově orientovaná
 • interaktivní
 • strukturovaná, hierarchická
 • 2D a 3D prezentace
 • uživatelské a aplikační knihovny
 • programovací jazyk SimTalk (varianta C++) pro tvorbu Metod, které řídí činnost objektů
 • generátory náhodných čísel pro přesnější přiblížení funkce modelu  ke skutečnosti
 • moduly pro analýzu ( Sankey diagram, Analyzátor úzkých míst, Ganttův diagram, Statistický analyzátor, Manager pro řízení experimentů)
 • -genetický algoritmus pro automatickou optimalizaci parametrů systému


Rozsáhlé analytické nástroje, statistiky a grafy, umožňují vyhodnotit různé výrobní scénáře. Výsledky pak poskytují informace potřebné k učinění rychlých a spolehlivých rozhodnutí v raných fázích plánování výroby.

Mezi přínosy Plant Simulation patří
 • Plant simulationzvýšení produktivity stávajícího systému o 12-20%
 • snížení investičních nákladů při plánování nového systému až o 20%
 • snížení zásob a doby průchodu o 20-60%
 • optimalizace velikosti systému včetně velikosti skladů
 • snížení investičního rizika včasným ověřením simulacemi
 • maximální využití výrobních zdrojů
 • zkvalitnění projekce a konstrukce výrobních linek
 • zkrácení náběhu výroby

 

Plant Simulation uživateli nepodsouvá řešení, ale umožňuje provádět a testovat různé varianty řešení a odpovídá na otázky typu: „Co se stane, když…“.
Zákazníkovi vloží do rukou argumenty, podklady a „čísla“ pro uskutečnění kvalifikovaných rozhodnutí. Tím dokáže Plant Simulation šetřit čas i peníze.“

 

 

Nahoru