20. 9. 2019

PLM sytém Teamcenter v Pöttinger

PLM systém Teamcenter v Pöttinger

Hlavní výhodou použití PLM Teamcenter pro globální správu dat je možnost pracovat s jediným konzistentním zdrojem informací.


Společnost PÖTTINGER je jedním z předních světových výrobců zemědělské techniky. Byla založena v roce 1871 v Rakousku a její produktové portfólio tvoří zejména přívěsné či závěsné zařízení se zaměřením na zpracování půdy a služby spojené se sklizní úrody.

Výzvy pro PLM Teamcenter

PLM systém Teamcenter v PöttingerV souvislosti se zavedením PLM systému Teamcenter manažeři řešili tyto výzvy:

Centrální zdroj informací

Zároveň s těmito výzvami manažeři stanovili KPI´s, které měly za úkol měřit úspěšnost projektu. Mimo již výše zmíněnou globální správu dat bylo cílem integrovat do předvýrobních fází více pracovníků a tím zefektivnit komunikaci a procesy napříč jednotlivými odděleními.

Výsledkem implementace Teamcenter je dle vedení společnosti vybudování centrálního zdroje údajů o produktech. Informace, které jsou nyní ve správném čase na správném místě, jsou nezbytným podkladem pro správná manažerská rozhodnutí.  

Více informací o využívání PLM Teamcenter v Pöttinger.

Nahoru