Řízení systémového inženýrství a požadavků

S pomocí řešení Teamcenter můžete definovat detailní požadavky zákazníků a trhu z perspektivy celého výrobku. Tyto požadavky lze následně předávat týmům, které se starají o uvedení výrobku na trh.

Řízení požadavků

Teamcenter umožňuje uživateli definovat, ukládat, řídit a efektivně využívat požadavků na výrobky. Lze přitom využít integrovaných analytických nástrojů a funkcí pro řízení obsahu a jejich prostřednictvím získávat klíčové požadavky z běžně využívaných informačních zdrojů, včetně dokumentů, grafů, nákresů a diagramů. Tyto požadavky lze následně propojit a řídit jejich distribuci pro širší využití.

Sledování požadavků

Teamcenter umožňuje propojení požadavků na výrobky s následnými procesy, díky čemuž vedoucí pracovníci získají přehled o tom, na jakém základě byl ten či onen požadavek stanoven. Uživatel může efektivně využít i možnost sledování a řízení pracovních toků, které Teamcenter nabízí a změnit úroveň řízení verzí, sledování, správy a směrování požadavků na změny na konkrétní produktové týmy.

Teamcenter Řízení požadavkůSystémové definice napříč oblastmi

Teamcenter můžete rovněž využít k návrhu výrobku z pohledu logických systémů. Tyto systémy lze následně analyzovat a získat klíčové požadavky. Na základě těchto vzájemně propojených požadavků pak snadno uvidíte, do jaké míry jsouklíčové aspekty výrobku (například výkon, udržovatelnost, použitelnost či ergonomie) ovlivňovány danými požadavky.

Rozšířená integrace aplikace a systémů

Otevřené prostředí řešení Teamcenter umožňuje napojení klíčových systémů typu Matlab/Simulink, Rhapsody a Sparx přímodo vašeho PLM prostředí. Stejně tak můžete využít integraci se systémem Microsoft Office (Excel, Word a Visio), díky níž lze používat data v důvěrně známých formátech a v kontextu požadavků i obecného uživatelského rozhraní pro všechny produktové informace.

Shrnutí přínosů a klíčových funkcí

  • Snížení rizika spojeného s vývojem nových výrobků, neboť uživatel přesněji pochopí požadavky, programová omezení, případné konstrukční obtíže a problémy spojené s výrobně dodavatelským řetězcem
  • Kombinace chápání vývoje výrobku jak na systémové úrovni, tak vůči konkrétním požadavkům pomáhá přijímat lepší rozhodnutí a volit vhodné kompromisy
  • Maximalizace tržeb díky uvádění správných výrobků ve správný čas a na správné trhy
  • Usnadnění zpětné vazby přináší snazší rozpoznání, kdy je ohrožen strategický zájem, a varování odpovědných pracovníků o tomto riziku
  • Řízení systémového inženýrství a požadavků
Nahoru