Archiv aktualit

Teamcenter AppShare pro mobilní zařízení iPad!

Teamcenter AppShare pro mobilní zařízení iPad!

AXIOM TECH Vás informuje jako první v České republice o nových možnostech, jak se pomocí Teamcenter AppShare účastnit firemních porad nebo prezentací, i když cestujete nebo jste momentálně mimo firmu.

Spravujte technologické postupy a montážní návody pomocí PLM

Spravujte technologické postupy a montážní návody pomocí PLM

Opravdu funkční propojení konstrukčního a technologického oddělení je často velmi složitým, v mnohých firmách nereálným úkolem. Každé oddělení ve většině případů používá jiný systém pro správu produkčních dat, protože právě ten dokonale řeší danou problematiku. V takovém případě vzniká mezi odděleními most, který je většinou těžko průchozí. Informace a data se mezi odděleními nesdílí, nebo se zbytečně duplikují s následným vznikem zpravidla bolestivých chyb.

MAGMAsoft® ve Slévárna Třinec

Zvýšení kvality odlitků pomocí programu MAGMAsoft® ve Slévárna Třinec, a. s.

Program MAGMAsoft® je ve společnosti Slévárna Třinec využíván velmi intenzívně již v předvýrobní fázi a je velkým pomocníkem při stanovení nejvhodnější slévárenské technologie. Zkrácením výrobního času a použitím technologie nevyžadující další úpravy a zkoušky a odbouráním nákladných oprav, dochází ve firmě Slévárny Třinec k výraznému snížení výrobních nákladů odlitků.

 

Společnost SIEMENS uvolnila novou verzi NX8

Společnost SIEMENS uvolnila novou verzi NX8

17. října 2011 bude oficiálně představena nová verze CAx systému NX, aktuálně ve verzi NX8. Společnost SIEMENS pokračuje ve směru integrace oblastí CAD, CAM a CAE do jednotného prostředí a vzájemné provázanosti. NX8 potvrzuje, že tento CAx systém je leaderem na trhu technologií pro návrh výrobku a podporu výroby. V nejbližší době plánuje společnost Axiomtech semináře zaměřené na prezentaci novinek v NX8.

Novinky v Solid Edge ST4

Novinky v Solid Edge ST4

Nejnovější verze 3D CAD software Solid Edge ST4 přináší mnoho novinek a vylepšení. Kombinace sekvenční (založené na historii tvorby modelu) a synchronní technologie tvorby modelu je stále velkou novinkou, avšak Solid Edge je vylepšován i v jiných oblastech. Spolu s nadvládou v návrhu plechových dílů systém získal nové nástroje pro tvorbu velkých a složitých sestav a vizualizace modelů "out of the box" nikdy nevypadala lépe.

Využití programu Solid Edge v TECHMÁNII

Využití programu Solid Edge v TECHMÁNII

Před nedávnem jsme byli osloveni pracovníky nově vznikajícího science centra Techmania, zdali bychom byli schopni s nimi spolupracovat a podílet se na vybavení tohoto centra exponáty. Techmania science centrum nově vzniká v areálu plzeňské Škodovky. Je založeno na expozicích složených z interaktivních exponátů, které hravou formou přibližují matematické a fyzikální principy. Interaktivnost spočívá v tom, že návštevník svojí činností exponát rozhýbe a pochopí princip  fyzikálního děje.

Nová verze VERICUT 7.1

Nová verze VERICUT 7.1

VERICUT  7.1 navazuje na velmi úspěšnou verzi VERICUT 7.0, která obsahovala přes 700 vylepšení provedených na základě požadavků uživatelů. Verze 7.1 přináší přes 400 dalších zlepšení uživatelské interakce, možností simulace a analýzy, tvorby nástrojů a CAD/CAM integrace.