Archiv aktualit

Setkání uživatelů - Siemens PLM Connection 2012

Setkání uživatelů - Siemens PLM Connection 2012

Ve dnech 3. – 5. června 2012 se v Kongres hotelu Jezerka uskutečnilo tradiční setkání uživatelů, Siemens PLM Connection Česká republika. Již brzy Vám přineseme reportáž!

Siemens PLM Software představuje Teamcenter 9

Siemens PLM Software představuje Teamcenter 9

Siemens PLM Software představil 24. dubna novou verzi PLM softwaru Teamcenter. Teamcenter 9 přináší nová řešení a vylepšení v rámci portfolia směrem k realizování vize High-Definition PLM (HD-PLM) společnosti Siemens PLM Software, která vznikla s úmyslem dělat informovanější rozhodnutí efektivněji a odpovědněji. Teamcenter pomáhá podnikům vyvíjet stále složitější výrobky a zároveň maximalizovat produktivitu a zefektivnit operace probíhající v různých částech světa.

Technický audit - optimalizace procesu TPV

Technický audit - optimalizace procesu TPV

Společnost AXIOM TECH nabízí provedení technických auditů u svých zákazníků i ve firmách, které nepoužívají CAx systémy od společnosti Siemens PLM Software. Technický audit u stávajícich zákazníků si klade za cíl zjistit stav v procesu návrhu výrobku, konstrukce, technologie a přípravy výroby. Technický audit ve firmách, které nevyužívají CAx systém NX nebo Solid Edge řeší stav současného CAx systému s návrhem možné optimalizace.

Aktivní pracovní plocha v Teamcenter 9

Aktivní pracovní plocha zpřehlední vaše informace

Siemens PLM Software představil nový produkt v portfoliu Teamcenter software nazvaný Aktivní pracovní plocha. Intuitivnost, vizualizace a uživatelsky přívětivé rozhraní umožňující přístup k 3D informacím, což výrazně zvyšuje hodnotu PLM systémů. Aktivní pracovní plocha je dalším důležitým krokem směrem k realizování vize High-Definition PLM (HD-PLM), která vznikla s úmyslem dělat informovanější rozhodnutí efektivněji a odpovědněji.

Nová verze Teamcenter Mobility 2.5

Nová verze Teamcenter Mobility 2.5

Společnost Siemens PLM Software vydala novou verzi Teamcenter Mobility 2.5. Vyzkoušejte si bezplatné demo na Appstore, napište nám o přihlašovací údaje.

Teamcenter AppShare pro mobilní zařízení iPad!

Teamcenter AppShare pro mobilní zařízení iPad!

AXIOM TECH Vás informuje jako první v České republice o nových možnostech, jak se pomocí Teamcenter AppShare účastnit firemních porad nebo prezentací, i když cestujete nebo jste momentálně mimo firmu.

Spravujte technologické postupy a montážní návody pomocí PLM

Spravujte technologické postupy a montážní návody pomocí PLM

Opravdu funkční propojení konstrukčního a technologického oddělení je často velmi složitým, v mnohých firmách nereálným úkolem. Každé oddělení ve většině případů používá jiný systém pro správu produkčních dat, protože právě ten dokonale řeší danou problematiku. V takovém případě vzniká mezi odděleními most, který je většinou těžko průchozí. Informace a data se mezi odděleními nesdílí, nebo se zbytečně duplikují s následným vznikem zpravidla bolestivých chyb.

MAGMAsoft® ve Slévárna Třinec

Zvýšení kvality odlitků pomocí programu MAGMAsoft® ve Slévárna Třinec, a. s.

Program MAGMAsoft® je ve společnosti Slévárna Třinec využíván velmi intenzívně již v předvýrobní fázi a je velkým pomocníkem při stanovení nejvhodnější slévárenské technologie. Zkrácením výrobního času a použitím technologie nevyžadující další úpravy a zkoušky a odbouráním nákladných oprav, dochází ve firmě Slévárny Třinec k výraznému snížení výrobních nákladů odlitků.

 

Společnost SIEMENS uvolnila novou verzi NX8

Společnost SIEMENS uvolnila novou verzi NX8

17. října 2011 bude oficiálně představena nová verze CAx systému NX, aktuálně ve verzi NX8. Společnost SIEMENS pokračuje ve směru integrace oblastí CAD, CAM a CAE do jednotného prostředí a vzájemné provázanosti. NX8 potvrzuje, že tento CAx systém je leaderem na trhu technologií pro návrh výrobku a podporu výroby. V nejbližší době plánuje společnost Axiomtech semináře zaměřené na prezentaci novinek v NX8.

Novinky v Solid Edge ST4

Novinky v Solid Edge ST4

Nejnovější verze 3D CAD software Solid Edge ST4 přináší mnoho novinek a vylepšení. Kombinace sekvenční (založené na historii tvorby modelu) a synchronní technologie tvorby modelu je stále velkou novinkou, avšak Solid Edge je vylepšován i v jiných oblastech. Spolu s nadvládou v návrhu plechových dílů systém získal nové nástroje pro tvorbu velkých a složitých sestav a vizualizace modelů "out of the box" nikdy nevypadala lépe.