26. 2. 2015

Nasazení PLM systému Teamcenter ve společnosti Continental Barum

Rozhovor s klíčovým uživatelem systému PLM Teamcenter, panem Tomášem DURČÁKEM, o průběhu implementace, produkčního nasazení a vizích v divizi výroby forem. Nasazení Teamcenter řeší ve společnosti Continental Barum kompletnost technického popisu zakázky pro archivaci a vyhledávání.


Teamcenter v Continental BarumProsím, mohl byste našim čtenářům ve zkratce představit společnost Continental Barum?

VFB: Barum je se svou 70letou historií výroby pneumatik součástí koncernu Continental od roku 1993 pod názvem Continental Barum s.r.o. Dnes je největší výrobní jednotkou osobních pneumatik v Evropě. Divize Výroba forem se stejně dlouhou historií výroby, se specializuje na výrobu forem pro osobní automobily a motocykly. Je jedinou výrobou svého druhu v koncernu. Divize má 270 zaměstnanců.


Jaké důvody vedly k výběru a následné implementaci PLM systému Teamcenter ve vaší společnosti?

VFB: Nejsilnějším argumentem je nasazení koncernového standardu Continental. Dalšími důvody jsou řešení podporující archivaci technické dokumentace a sjednocení některých úloh do jedné aplikace.


Kolik dnes máte aktivních licencí PLM systému a jaký počet ze stávajících uživatelů se aktivně podílelo na implementaci?

VFB: Používáme 40 licencí. S implementací nám výrazně pomohl dodavatel a z naší strany byli klíčoví tři lidé.

Zatížila vás implementace natolik, že byste pocítili pokles výroby nebo výpadky v technických odděleních?

VFB: Nikoli. Nasazení proběhlo zásluhou našich pracovníků za plného provozu a bez problému stojícího za povšimnutí.

Téměř v každém případě, kdy je implementován nový systém do společnosti, je nutno řešit informační historii a následné importování dat. Jakým způsobem jste se s tímto úkolem vypořádali vy?

VFB: Záleží na typu a stáří společnosti a způsobu implementace. V našem případě se jedná o implementaci nového archivačního software, který nahrazuje starý. Samozřejmě naše snaha je v co nejbližší budoucnosti za rozumných finančních prostředků používat jen jeden elektronický archiv technické dokumentace s kompletem převedené dokumentace a její identifikace z původních aplikací.

Teamcenter v Continental BarumSystémy, které jste se rozhodli zachovat, musely začít komunikovat s PLM. Povedlo se vše propojit podle vašich představ?

VFB: Ano, lokální aplikace monitoru stavu dokumentace a její identifikace v souvislosti s monitorováním výroby, se bez vazby na technický archiv prostě neobejde. Propojení s celofiremním informačním systémem SAP ještě není hotové, od této vazby očekáváme zefektivnění práce konstruktéra.

Ve kterých odděleních je nyní PLM systém Teamcenter aktivně využíván?

VFB: Teamcenter je základem ukládání a sdílení technické dokumentace v naší konstrukci, dále je aktivně používán v oddělení plánování a v oddělení technické přípravy výroby.

Máte také oddělení, kde je PLM systém Teamcenter využíván pasivně?

VFB: Samozřejmě čtenáři jsou pracovníci nákupu, výroby, kvality a CAM. Posledně dvě jmenovaná pracoviště budou v blízké budoucnosti své dokumenty také archivovat v definované struktuře Teamcenter.


Případové studie velkých společností, které implementovaly PLM systém, vyjmenovávají jeho mnohé přínosy a výhody. Můžete i vy, firma se středně velkou implementací popsat několik případů, kde vám PLM systém Teamcenter pomáhá?

VFB: Vzhledem k tomu, že implementace Teamcenter v podobě archivace technické dokumentace není v našem případě na zelené louce, je těžké pro nás vyzdvihovat samozřejmosti jako je zpracování technické dokumentace zákazníka, vydávání výrobní dokumentace, rychlé a  přehledné vyhledávání v uložené dokumentaci apod. Pro nás je majoritním přínosem fakt, že Teamcenter je koncernovým standardem, který je používán i v jiných částech koncernu a my jsme schopni připravit jednoduché propojení, respektive migraci archivu pod jeden server aplikace. Nově používáme jen jeden systém pro vyhledání shody, resp. geometrické podobnosti v dokumentaci požadovaných a již vyrobených dílů zakázky. Přenesli a zdokonalili jsme logiku řízení projektu v konstrukci, sledování projektu až po výrobu, nově rozšířili řízení projektu o technickou přípravu výroby, včetně změnového řízení.


Jaká je vaše vize s PLM systémem Teamcenter?

VFB: Jak již bylo řečeno, rádi bychom aplikaci Teamcenter aktivně používali na pracovištích kvality a CAM, dále připravili výstupy přehledů dle lokálních požadavků, ať již v prostředí Teamcenter, nebo přeneseně čtením databáze Teamcenter v jiných aplikacích.


Děkujeme tímto panu Durčákovi za rozhovor

 

 

Nahoru