Školení NX CAD pro NC programátory

Kurz je úvodem do oblasti CAD NX pro uživatele, kteří budou pracovat jako NC programátoři.

Určení kurzu

Kurz je určen pro začátečníky

Účastníci kurzu

Kurz je určen pro NC programátory, kteří používají NX převážně v oblasti CAM. Účastník kurzu obdrží školící materiály v elektronické podobě.
Předpokladem je minimální praxe ve strojírenské konstrukci při středoškolském vzdělání technického zaměření nebo praxe v technologii (konstrukci).

Délka kurzu

Celkem 3 dny

Obsah kurzu
  • Prostředí NX, ovládání a práce se soubory
  • Souřadné systémy
  • Referenční roviny a osy
  • Základy skicování
  • Tažená tělesa a booleovské operace
  • Křivky
  • Orientace ve 3D prostoru
  • Praktické příklady
Nahoru