Školení NX CAD Modeling

Kurz je úvodem do oblasti CAD NX. Předmětem je výuka prostředí NX a všech prostředků 3D modelování mimo volně tvarovaných těles, tvorby výkresů a sestav.

Určení kurzu

Kurz je určen pro začátečníky

Účastníci kurzu

Kurz je určen pro konstruktéry, kteří používají NX při tvorbě 3D modelu. Účastník kurzu obdrží školící materiály v elektronické podobě.

Délka kurzu

Celkem 6 dnů ve dvou cyklech s týdenní přestávkou určenou pro praxi na vlastním pracovišti.

Obsah kurzu
 • Úvod do CAD 3D modelování
 • Prostředí NX, ovládání a práce se soubory
 • Souřadné systémy
 • Referenční roviny a osy
 • Skicování
 • Tažená tělesa
 • Booleovské operace
 • Modelování konstrukčních prvků
 • Kopírování prvků a pole
 • Parametry modelu, editace, asociativita
 • Práce se stromem historie modelu – Part Navigator
 • Praktické příklady
Nahoru