3. 6. 2020

Adaptivní zjemnění sítě ve Star-CCM+

Star-ccm+ zjemnění sítě

S novou verzí programu Star CCM+ 2020.1 byla představena nová funkcionalita, kterou je adaptivní síťování neboli Adaptive Mesh Refinement (AMR).


Výsledky CFD analýzy jsou tak přesné, jak kvalitní je síť. Nicméně kvalitní síť doposud představovala obrovské množství prvků, což nutně vedlo k velké časové náročnosti výpočtu. Díky adaptivnímu síťování je však skutečnost jiná.

Automatické zjemnění sítě

Adaptivní zjemnění ve Star-CCM+Pomocí AMR dochází ke zjemnění sítě pouze v oblastech, kde je tomu zapotřebí. Tyto oblasti vycházejí z vlastního výpočtu a jsou určeny gradientem tlakového pole, rychlostí nebo jinými, uživatelem zvolenými veličinami. Simulace je na počátku spuštěna s relativně hrubou sítí. Během pár iterací jsou již zřejmá místa s velkými gradienty a v těchto oblastech dochází k automatickému zjemnění sítě. Tento proces se opakuje, dokud není splněno některé z definovaných kritérií. Takovým kritériem může být např. celkový počet prvků, stupeň zjemnění nebo maximální velikost gradientu mezi dvěma sousedními prvky.

Redukce výpočetního času

Adaptivní síťování je možné použít pro ustálené i transientní úlohy, s podporou polyhedrální a trimované sítě. Kromě běžných CFD aplikací lze AMR nasadit i na speciální výpočty s uvažováním volné hladiny tekutiny (VOF), interakce těles s vodní hladinou apod.

Díky adaptivnímu síťování je výrazně redukován výpočetní čas při zachování vysoké přesnosti výsledků. Jelikož zjemnění probíhá plně automaticky, dochází k úspoře času i při manuální tvorbě sítě. S vydáním Star-CCM+ 2020.1 můžete odložit starosti se síťováním stranou, pohodlně se usadit a vychutnat si plně automatický proces AMR.

Podívejte se na krátké ukázky CFD analýzy: Mazání ozubených kol, přelévání kapaliny v nádrži a volná hladina.

Nahoru