18. 4. 2020

Nové verze NX nově

Výrobce systémů NX Siemens přistoupil k nové metodice uvolňování nových verzí tohoto CAD/CAM systému - tzv. „continuous release“.


Nové verze NX nově

Výrobce systémů NX Siemens přistoupil k nové metodice uvolňování nových verzí tohoto  CAD/CAM systému.

Systémy se dodávají v tzv „continuous release“, kdy dochází k trvalému dodávání nových funkcí a funkčností v rámci jedné serie. Série se startují v kratších intervalech a navazují na předchozí. Uživatelé mohou mít zapnutý automatický update.

Tento postup vedle přínosů zrychlení vývojového procesu a dostupnosti nových funkcí však přináší komplikace v konkrétních zákaznických implementacích. Tyto souvisí především ve sladění dané verze s programovými utilitami, postprocesory a některými produkty třetích stran.

My v AXIOM TECH nadále interně sledujeme kvalitu nových verzí a doporučení pro stávající zákazníky naleznete na našem helpdesku. Pro zákazníky s maintenence je rozšířen počet dnů konzultací o garantované dny instalací nových verzí během roku.

Osnova Instalace

NX Continuous release - nové verze Instalace je prováděna vzdáleně pomocí programu TeamViewer, pokud to podmínky neumožňují, instalace bude provedena na místě u zákazníka. Před instalací je nutno specifikovat počet stanic a umožnit k nim přístup.

Zákazník musí zajistit

Vzdálená instalace

  • vzdálený přístup přes TeamViewer (Quick support ze stránek AXIOM TECH, není nutno instalovat)
  • přístup lokálního administrátora na instalované stanice
  • administrátorský přístup na licenční server
  • zajištění 20GB místa na pevném disku instalovaných stanic
  • stáhnout instalační media dle pokynů IT AXIOM TECH a uložit je na sdílený disk

Lokální instalace

  • přístup lokálního administrátora na instalované stanice
  • administrátorský přístup na licenční server
  • zajištění 20GB místa na pevném disku instalovaných stanic

 

Po instalaci zákazník obdrží návod na instalaci (pro případ rozšíření stanic nebo výměnu HW).