14. 10. 2019

Process Simulate Human - uchopení a přenos objektů

Process Simulate - rozšířené použití Attach a Deatach v Human Task Simulation Builedru.


Human - simulace lidské práce

Tecnomatix Process Simulate Human

Součástí řešení SIEMENS produktu Tecnomatix je Process Simulate Human. Funkcionalita produktu Process Simulate Human se postupně rozšiřuje a nabízí více řešení možných scénářů při člověkem prováděných úkonech ve výrobě.

Například funkcionalitu Human Attach/Deatach lze použít v rámci funkcí Process Simulate – Human - Task Simulation Builder (TSB) pro uchopení a přenos více objektů v ruce. Celou řadu dalších činností prováděných člověkem je tak možné ověřit již při simulaci.

Důležitou informací je dosažitelnost objektů pro uchopení, či ověření dostatečného prostoru v ruce pro uchopení objektů. Dále je možné využít tvorby TSB MTM Reportu (Methods Time Measurement Reportu), který slouží k měření a popisu práce. Záběry ze simulace pracovních činností můžete využít pro tvorbu přehledných pracovních návodek.

Praktickou ukázku použití Attach a Deatach v Human TSB při přenášení více objektů v ruce člověka, lze vidět ve videu se simulací pro zakládání výztuh do přípravku.