9. 5. 2019

Convergent Modeling - Trendy při práci se skenovanými daty

Convergent Modeling - Trendy při práci se skenovanými daty

Konvergentní modelování přináší možnost, jak plně využít potenciál dat ze skeneru bez složitého přemodelování.


V současné době je skenování běžně využívaná technologie, u níž se ale objevuje problém s využitím naskenovaných dat. Zpracování těchto dat je časově velmi náročné a vyžaduje určitou odbornost. Cílem je zvýšit přímou využitelnost skenovaných dat.

Existují 3 možné cesty, jak se skenovanými daty pracovat:

Convergent Modeling - Trendy při práci se skenovanými datyPřímá práce na STL geometrii

  • výhody: není potřeba čas na úpravy geometrie
  • nevýhody: nepřesnost, závislost na kvalitě skenu, omezené využití, velká datová náročnost

Reverse Engineering

  • výhody: výsledkem je přesná geometrie
  • nevýhody: extrémní časová náročnost, nevhodné pro velké objekty, vysoká odbornost pracovníka

Convergent ModelingTM

  • výhody: výsledná geometrie je přesná, není potřeba čas na úpravy geometrie, využití pro standardní modelování, možnost editace těles, využití v sestavách a pro tvorbu výkresové dokumentace
  • žádné nevýhody

Konvergentní modelování, které je integrováno do CAx systému NX přináší možnost, jak plně využít potenciál dat ze skeneru bez složitého přemodelování. Se skenovanými daty je možné přímo pracovat a použít je jako základ pro standardní konstrukci.

 

Více informací o Konvergentním modelování najdete na našich stránkách nebo nás neváhejte kontaktovat.

Nahoru