18. 4. 2019

FloEFD pro Solid Edge

FloEFD pro Solid Edge

Plnohodnotné řešení pro analýzu proudění (CFD) zabudované do Solid Edge.


FloEFD pro Solid Edge je plnohodnotné řešení pro analýzu proudění (CFD) zabudované do Solid Edge. FloEFD jako CFD nástroj umožňuje konstruktérům pracovat ve známém prostředí na konkrétním CAD modelu jak ve fázi přípravy tak i vyhodnocení simulace.

Software FloEFD nabízí kombinaci proudění a termální simulace s využitím unikátních technologií založených na kombinaci 3D modelování, fyzikálních metod a konstruktérského přístupu. To umožňuje provádět CFD analýzu přímo na modelu, vytvořeném v Solid Edge, kde model a analýza jsou vzájemně synchronizovány. Mezi hlavní výhody FloEFD patří automatická detekce objemu tekutiny, vstupní data analýzy (preprocessing) jsou definovány přímo v prostředí Solid Edge podobně jako prohlížení výsledků (postprocessing). Robustní algoritmy pro řešení, zajišťují maximální úroveň automatizace CFD analýz, která umožňuje efektivní parametrické studie včetně použití interních nebo externích optimalizačních nástrojů pro nalezení optimálního návrhu.

Funkcionalita

 • Vedení tepla v tekutém, pevném a porézním prostředí s nebo bez konjugovaného přenosu teplaFloEFD pro Solid Edge
 • Subsonické, transonické a nadzvukové toky plynu
 • Radiační přenos tepla mezi neprůhlednými pevnými látkami
 • Absorpce v poloprůhledných tuhých látkách
 • Objemové (nebo povrchové) zdroje tepla
 • Různé typy tepelné a elektrické vodivosti v pevném stavu
 • Rovnovážná objemová kondenzace vody z páry a jeho vliv na průtok tekutiny a přenos tepla
 • Proudění tekutin s hraničními vrstvami, včetně drsnosti stěny a jejich účinky
 • Proudění tekutin v modelech s pohyblivými / rotujícími povrchy
 • Kavitace ve vodě a jiných kapalinách
 • Volná, nucená a smíšená konvekce
 • Dvoufázové proudění (tekutina + částice)
 • Laminární a turbulentní proudění tekutin
 • Průtoky ne-newtonovských kapalin
 • Vnější a vnitřní proudění kapaliny
 • Reálné plyny s fázovou změnou
 • Průtok stlačitelných kapalin

 

Na FloEFD jsme nyní proškoleni a jsme připraveni za Vámi vyrazit a ukázat Vám vhodnost použití pro Vaše konkrétní aplikace.

Pokud Vás FloEFD zajímá a máte jakýkoli CAD systém neváhejte nás kontaktovat. FloEFD je dostupný pro všechny významné velké a střední CADy.

Nahoru