28. 1. 2019

3D Reverzní inženýrství se Solid Edge 2019

Převeďte skenované STL modely na objemové 3D modely pomocí nástrojů reverzního inženýrství.


Práce s 3D facetovou geometrií

3D CAD software Solid Edge 2019 nabízí kromě výkonných 3D nástrojů také užitečné funkce pro práci se 3D facetovou geometrií, které umožňují dále optimalizovat skutečný digitalizovaný výrobek. 3D facetová tělesa mohou být importována z jiných systémů, digitálně 3D Reverzní inženýrství se Solid Edge 2019skenována nebo vytvořena pomocí technik optimalizace topologie (Generative Design). Výstupem těchto metod je síť trojúhelníků (facet), které v mnoha případech vyžadují další úpravy.

Solid Edge 2019 nabízí intuitivní funkce a nástroje pro opravu a vyčištění facetové geometrie, rozpoznání základních 3D prvků (roviny, válce, kužely, koule, atd.), a jejich extrakci jako analytické prvky, které je možné dále upravit pomocí standardních modelovacích nástrojů. Výsledkem je 3D analytický model, který je možné dále optimalizovat např. pomocí synchronní technologie nebo sekvenčním modelováním.

Ukázky technik

Jako ukázku použití technik reverzního inženýrství z praxe můžeme uvést úpravu závěru muškety z období americké občanské války. Představení 3D reverzního inženýrství v Solid Edge můžete vidět ve videoukázce.

 

Pokud máte zájem o více informací z oblasti reverzního inženýrství v Solid Edge, neváhejte nás kontaktovat.