29. 10. 2018

Simcenter 3D přináší novinku v oblasti nelineárních analýz

S novou verzí Simcenter 3D 12 přichází novinka v oblasti nelineárních analýz.


Nelineární analýzy

S novou verzí Simcenter 3D 12 přichází novinka v oblasti nelineárních analýz. Doposud bylo možné řešit nelineární úlohy pomocí modulu 106 - Nonlinear Statics a 601 - advanced nonlinear statics / dynamics. Nově je tato nabídka rozšířena o dva implicitní solvery NX Nastran 401 Multi-step Nonlinear a 402 Multi-Step Nonlinear Kinematics.  Nelineární modul 401 Multi-Step Nonlinear vznikl rozšířením notoricky známého NX Nastran řešiče. Nabízí pokročilé možnosti pro multi-fyzikální simulace (provázanost strukturálních a termálních analýz), jednodušší nastavení simulace a stabilní řešení pro kontaktní úlohy s vylepšeným algoritmem. K významnému pokroku došlo v případě simulace šroubových spojů. Oproti předchozím řešením lze snadno definovat sekvenční utahování šroubů a uložit výsledky každého iteračního kroku. Samozřejmostí je možnost řízení analýzy metodou přírůstku oblouku neboli Arc-Length Method.

Analýzy pro všechny materiály

Modul 402 Multi-Step Nonlinear je postaven na špičkovém řešiči LMS Samcef. Umožňuje řešit nelineární statické, ale i dynamické analýzy s uvažováním izotropního, ortotropního nebo plně anizotropního, ale i hyper-elastického materiálu. Tento modul používá unikátní algoritmus pro velké posuvy resp. rotace, ideální pro sestavy s mechanismy.